ACC TRAINING
ACC TRAINING

Nhân viên Kế toán thuế là gì? Mô tả công việc của kế toán thuế

 

Kế toán thuế là vị trí quan trọng đối với hoạt động quản lý tài chính của bất kỳ tổ chức, doanh nghiệp nào. Đây là một lĩnh vực phức tạp, đòi hỏi sự hiểu biết sâu rộng về hệ thống thuế, quy định của cơ quan thuế, và khả năng áp dụng chúng vào hoạt động kinh doanh. Vậy kế toán thuế là gì? Hãy cùng TopCV tìm hiểu chi tiết trong bài viết dưới đây nhé!

Nhân viên kế toán thuế là gì?

Nhân viên kế toán thuế là bộ phận phụ trách toàn bộ các vấn đề liên quan đến việc ghi chép, tính toán và khai báo mọi thông tin liên quan về thuế trong doanh nghiệp. Đối với doanh nghiệp, vị trí này giúp doanh nghiệp tuân thủ các quy định của pháp luật về thuế, giảm thiểu rủi ro pháp lý và tối ưu hóa chi phí thuế. Đối với Nhà nước, kế toán thuế sẽ giúp Nhà nước quản lý hiệu quả hoạt động kinh tế của doanh nghiệp.

>>> Xem thêm: Bật mí mức lương kế toán theo vị trí, cấp bậc và cách deal lương cao

Cách viết email xin thực tập cho các bạn sinh viên chưa từng đi làm

Công ước HS là gì? Những vấn đề liên quan công ước HS

Vai trò của kế toán thuế đối với doanh nghiệp

Kế toán thuế không chỉ là quá trình đơn thuần ghi chép số liệu, mà còn góp phần quan trọng trong việc định hình và duy trì sức khỏe tài chính của doanh nghiệp hay cá nhân. Dưới đây là một số yếu tố giúp bạn hiểu rõ hơn vai trò và tầm quan trọng của kế toán thuế:

 • Kế toán thuế đảm bảo mọi hoạt động tài chính của doanh nghiệp hoặc cá nhân tuân thủ đúng các quy định và luật lệ thuế. Việc này giúp tránh được các rủi ro pháp lý và tránh bị phạt do vi phạm quy tắc thuế.
 • Kế toán thuế góp phần nhỏ trong việc giúp Nhà nước đưa ra các chính sách, chương trình hỗ trợ phù hợp với doanh nghiệp từ đó thúc đẩy sự phát triển của nền kinh tế.
 • Kế toán thuế sẽ giúp doanh nghiệp tối ưu hóa các khấu trừ và ưu đãi thuế, nhằm giảm thiểu số thuế phải nộp bằng một số cách như: lựa chọn phương pháp khấu hao hợp lý, phân tích và lập kế hoạch thuế để sử dụng hiệu quả các khoản khấu trừ thuế và tận dụng tối đa các ưu đãi về thuế. 
 • Kế toán thuế giúp doanh nghiệp dự báo và lập kế hoạch tài chính một cách hiệu quả bằng cách phân tích, đánh giá các yếu tố thuế có thể ảnh hưởng đến tình hình tài chính trong tương lai. 
 • Kế toán thuế giúp doanh nghiệp giảm rủi ro kiểm toán thuế bằng cách xây dựng hệ thống kế toán thuế chặt chẽ, khoa học, tuân thủ đúng các quy định của pháp luật về thuế và lưu trữ hồ sơ thuế đầy đủ, chính xác.
 • Kế toán thuế giúp doanh nghiệp xác định và quản lý chi phí thuế một cách hiệu quả thông qua các biện pháp như: xác định các khoản chi phí có thể được khấu trừ, theo dõi và báo cáo thuế đúng quy định pháp luật, quản lý rủi ro về thuế,v.v..đồng thời tối ưu hóa cách thức phân phối nguồn lực tài chính để giảm thiểu áp lực tài chính.
 • Kế toán thuế giúp doanh nghiệp xây dựng hồ sơ thuế đầy đủ và chính xác, giúp doanh nghiệp tránh được các sai sót, khiếu nại, truy thu thuế của cơ quan thuế.
 • Kế toán thuế cung cấp thông tin về tình hình tài chính và thuế của doanh nghiệp, giúp doanh nghiệp đưa ra các quyết định chiến lược kinh doanh hiệu quả.

Bản mô tả công việc kế toán thuế bao gồm những thông tin gì? 

Bản mô tả công việc kế toán thuế là tài liệu cần có giúp định rõ nhiệm vụ và trách nhiệm của nhân viên kế toán thuế trong doanh nghiệp. Tham khảo chi tiết công việc dưới đây:

Công việc kế toán thuế

Chi tiết công việc 

Công việc hàng ngày

 • Thu thập và xử lý hóa đơn, chứng từ
 • Theo dõi, kiểm tra tính hợp lệ của hóa đơn, chỉnh sửa khi có sai lệch phát sinh 
 • Thực hiện nộp thuế đúng hạn 
 • Hạch toán thuế vào sổ kế toán thuế 
 • Sắp xếp và lưu trữ hóa đơn, chứng từ đảm bảo tính khoa học, dễ tìm. 

Công việc hàng tháng

 • Lập tờ khai thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập cá nhân (trường hợp doanh nghiệp kê khai thuế theo tháng) và các loại thuế khác.
 • Tính thuế phát sinh trong tháng.
 • Hạch toán các nghiệp vụ kinh tế phát sinh trong tháng có liên quan đến thuế.
 • Hạch toán phân bổ công cụ, dụng cụ và trích hao tài sản cố định
 • Lập báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn hàng tháng (trường hợp doanh nghiệp mới thành lập dưới 12 tháng) 
 • Cân đối, điều chỉnh các chỉ tiêu trên bảng cân đối kế toán để tránh dồn việc vào cuối năm.

Công việc quý

 • Lập tờ khai thuế tạm tính thuế thu nhập doanh nghiệp theo quý.
 • Lập tờ khai thuế thu nhập cá nhân theo quý.
 • Lập tờ khai thuế giá trị gia tăng theo quý (áp dụng trường hợp doanh nghiệp thuộc đối tượng kê khai thuế giá trị gia tăng theo quý)
 • Lập báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn theo quý và nộp cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp.

Công việc năm 

 • Kê khai và nộp thuế môn bài đầu năm
 • Hạch toán các nghiệp vụ kinh tế phát sinh trong tháng 12 của năm tài chính gồm: Doanh thu, chi phí, lợi nhuận; Các khoản thuế phải nộp; Các khoản tạm ứng, ứng trước của tháng; Các khoản thu nhập khác, chi phí khác 
 • In sổ sách phục vụ cho quyết toán thuế, thanh tra của kiểm soát viên. Những sổ sách này bao gồm: Sổ quỹ tiền mặt; Sổ cái các tài khoản; Sổ tiền gửi ngân hàng; Sổ chi tiết các tài khoản; Bảng trích khấu hao tài sản cố định; Phiếu thu, chi 
 • Lập báo cáo tài chính năm bao gồm: Bảng cân đối kế toán, Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, Báo cáo lưu chuyển tiền tệ, Thuyết minh báo cáo tài chính
 • Lập quyết toán thuế năm gồm: quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp, quyết toán thuế thu nhập cá nhân của năm, quyết toán thuế giá trị gia tăng
 • Kiểm kê tài sản, công cụ, dụng cụ, hàng hóa,…của doanh nghiệp tại thời điểm 31/12 của năm tài chính

Công việc phát sinh

 • Xây dựng hệ thống kế toán thuế chặt chẽ, khoa học
 • Quản lý chi phí thuế
 • Theo dõi các thay đổi về luật thuế
 • Tư vấn cho doanh nghiệp về các vấn đề liên quan đến kế toán, thuế.

Trách nhiệm và quyền hạn của kế toán thuế

Bên cạnh các nhiệm vụ chuyên môn, kế toán thuế cần đảm bảo trách nhiệm và quyền hạn của mình trong việc đảm bảo tuân thủ pháp luật thuế và quản lý tài chính hiệu quả. Cụ thể như sau:

Trách nhiệm của nhân viên kế toán thuế 

 • Hạch toán đầy đủ, chính xác các nghiệp vụ kinh tế phát sinh trong quá trình hoạt động của doanh nghiệp.
 • Kê khai đầy đủ, chính xác, các loại thuế phải nộp của doanh nghiệp (thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập cá nhân, thuế môn bài, thuế xuất nhập khẩu, thuế bảo vệ môi trường,v.vv..)
 • Nộp đầy đủ, đúng hạn các khoản thuế phải nộp của doanh nghiệp
 • Lập báo cáo tài chính đầy đủ, chính xác, trung thực, phản ánh đúng tình hình tài chính của doanh nghiệp.
 • Giải quyết các vấn đề phát sinh liên quan đến kế toán, thuế (sai sót trong hạch toán, kê khai, nộp thuế, các tranh chấp về thuế)
 • Trực tiếp làm việc với cơ quan thuế khi được yêu cầu.
 • Cập nhật nhanh chóng, đầy đủ các thông tin về Luật thuế.
  Kế toán thuế
  Kế toán thuế có trách nhiệm đảm bảo doanh nghiệp tuân thủ các quy định về thuế 

Quyền hạn của kế toán thuế 

 • Yêu cầu doanh nghiệp cung cấp đầy đủ, chính xác các thông tin, tài liệu liên quan đến kế toán, thuế (các chứng từ kế toán, hóa đơn, chứng từ thuế, các hợp đồng, thỏa thuận, các báo cáo tài chính, các văn bản quy phạm pháp luật về kế toán, thuế) để thực hiện các công việc của mình.
 • Tham gia các cuộc họp, hội nghị liên quan đến kế toán, thuế cập nhật các chính sách, quy định mới về kế toán, thuế
 • Quyền ký các văn bản, tài liệu liên quan đến kế toán, thuế theo quy định của pháp luật (tờ khai thuế, báo cáo tài chính,v.vv..)
 • Quyền yêu cầu cơ quan thuế giải thích các quy định về kế toán, thuế
 • Quyền kiến nghị với cơ quan thuế về các vấn đề liên quan đến kế toán, thuế của doanh nghiệp.

  Phân biệt kế toán thuế và kiểm toán

  Trong lĩnh vực quản lý tài chính doanh nghiệp, kế toán thuế và kiểm toán có mối quan hệ chặt chẽ với nhau. Tuy nhiên, hai lĩnh vực này cũng có những điểm khác biệt cơ bản như bảng so sánh bên dưới: 

  Tiêu chí

  Kế toán thuế

  Kiểm toán

  Mục tiêu công việc

  Tính toán, thu thập và xử lý thông tin tài chính của doanh nghiệp để đáp ứng các yêu cầu về thuế với cơ quan nhà nước

  Xác định mức độ trung thực, hợp lý của các thông tin kinh tế, tài chính của một đơn vị.

  Chủ thể thực hiện

  Kế toán thuế viên, kế toán trưởng tại doanh nghiệp

  Kiểm toán viên tại doanh nghiệp kiểm toán

  Đối tượng

  Các nghiệp vụ kinh tế phát sinh có liên quan đến thuế của doanh nghiệp

  Các thông tin kinh tế, tài chính của một doanh nghiệp

  Công việc chính

  • Hạch toán các nghiệp vụ kinh tế phát sinh
  • Kê khai thuế
  • Nộp thuế
  • Lập báo cáo tài chính
  • Tư vấn thuế cho doanh nghiệp
  • Lập kế hoạch kiểm toán
  • Thu thập bằng chứng
  • Phân tích bằng chứng
  • Báo cáo kiểm toán

  Tính chất 

  Nội bộ

  Độc lập, khách quan

  Hình thức

  Lập báo cáo thuế và nộp cho cơ quan thuế

  Lập báo cáo kiểm toán cho các cơ quan liên quan

  Kỳ hạn

  Thường xuyên: Tháng, quý, năm

  Định kỳ, theo quy định của pháp luật

  >>> Xem thêm: Các loại hình xuất nhập khẩu

  Yêu cầu đối với nhân viên kế toán thuế

  Dựa vào bản mô tả công việc kế toán thuế chúng ta có thể thấy họ là người thực hiện những công việc quan trọng của công ty. Chính vì thế khi tuyển kế toán thuế các doanh nghiệp đặt ra yêu cầu khá cao.

  Trình độ học vấn 

  Vị trí kế toán thuế yêu cầu ứng viên có bằng cử nhân trở lên thuộc các chuyên ngành Tài chính, Kế toán, Kiểm toán hoặc các chuyên ngành liên quan. Ngoài ra, để tăng lợi thế cạnh tranh trên thị trường lao động, bạn cũng có thể học tập và lấy các chứng chỉ chuyên ngành như: CPA, CPO, ACCA,v.vv…

  Kinh nghiệm 

  Để trở thành kế toán thuế chính thức tại doanh nghiệp, ứng viên cần có ít nhất 1 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực kế toán thuế, kế toán tổng hợp hoặc kế toán nói chung. Các kế toán viên thuế có kinh nghiệm kinh nghiệm làm việc với cơ quan thuế cũng như có khả năng sử dụng các phần mềm kế toán chuyên dụng cũng sẽ có nhiều lợi thế khi ứng tuyển vào vị trí kế toán thuế tại doanh nghiệp. 

  Kiến thức chuyên môn

  Với vai trò quan trọng trong việc đảm bảo doanh nghiệp tuân thủ các quy định pháp luật về thuế, kế toán thuế cần nắm vững các kiến thức chuyên môn ở cả 2 mảng kế toán và thuế bao gồm: kiến thức về các loại luật thuế cùng văn bản hướng dẫn thi hành; kiến thức về nguyên tắc kế toán và quy trình kế toán; kiến thức về hệ thống thuế và các loại khấu trừ. Bên cạnh đó, vị trí này cũng đòi hỏi người làm thường xuyên cập nhật kiến thức về nghiệp vụ kế toán thuế cũng như các thông tin, quy định mới nhất về thuế và luật thuế để áp dụng kịp thời trong doanh nghiệp. 

  >>> Xem thêm: Chứng từ kế toán là gì? Những vấn đề bạn cần biết

  Các kỹ năng cần có của nhân viên kế toán thuế 

  • Tính cẩn thận, tỉ mỉ: Đây là một tố chất quan trọng giúp kế toán thuế xử lý các con số, chứng từ một cách chính xác nhất. 
  • Khả năng phân tích, tổng hợp: Khả năng này giúp kế toán thuế đưa ra các báo cáo từ khái quát đến chi tiết làm cơ sở để doanh nghiệp đưa ra các quyết định tài chính phù hợp. 
  • Khả năng tư duy logic giúp giải quyết các vấn đề phát sinh trong quá trình thực hiện công việc.
  • Khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm: Đây là kỹ năng quan trọng không chỉ với kế toán thuế mà với bất kì ai để có thể hoàn thành tốt công việc của bản thân và đội nhóm. Khả năng làm việc độc lập giúp kế toán thuế chủ động trong công việc, từ đó hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Đối với các công việc yêu cầu sự phối hợp liên phòng ban, khả năng làm việc nhóm là kỹ năng quan trọng giúp công việc của kế toán thuế suôn sẻ và hiệu quả hơn.
   • Khả năng giao tiếp: Khả năng này giúp kế toán dễ dàng trao đổi thông tin với các bộ phận khác trong doanh nghiệp hoặc với cơ quan thuế.
   • Khả năng chịu áp lực: Khả năng chịu áp lực sẽ giúp kế toán thuế kiểm soát tốt cảm xúc, giữ bình tĩnh và tập trung cao độ trong công việc để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
   • Tính trung thực, khách quan trong quá trình thực hiện công việc để đảm bảo tính chính xác, minh bạch của các thông tin kinh tế, tài chính.
  • Ngoài các yêu cầu kể trên, một kế toán thuế giỏi cũng cần rèn luyện và trau dồi một số kĩ năng khác như:

   • Kỹ năng sử dụng các phần mềm kế toán thuế giúp công việc kế toán thuế trở nên đơn giản mà còn nâng cao hiệu quả công việc một cách đáng kể. 
   • Kỹ năng sử dụng ngoại ngữ: Trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế, kế toán thuế cần có khả năng sử dụng ngoại ngữ để giao tiếp với các đối tác nước ngoài, cập nhật các thông tin, kiến thức mới về kế toán thuế trên thế giới.

   Một số lưu ý khi làm kế toán thuế

   Kế toán thuế là một công việc đòi hỏi nhiều kỹ năng và kiến thức chuyên môn. Để đảm bảo tính minh bạch, chính xác trong quá trình làm nghề, bạn hãy bỏ túi ngay một số lưu ý sau: 

   • Liên tục cập nhật các Thông tư, Nghị định về Luật thuế: Kế toán thuế cần liên tục cập nhật các thông tin mới nhất về thuế theo quy định của nhà nước thông qua các kênh chính thống như: trang thông tin của Bộ Tài chính, Tổng cục thuế, Tạp chí, báo cáo chuyên ngành về kế toán thuế, v.vv..để đảm bảo áp dụng kịp thời vào doanh nghiệp. 
   • Bảo mật thông tin: Do tính chất đặc thù của công việc, kế toán thuế sẽ được tiếp cận với toàn bộ dữ liệu về thuế của doanh nghiệp. Vì thế, bảo mật thông tin là nội dung quan trọng mà kế toán thuế cần đặc biệt lưu ý để giúp doanh nghiệp tránh khỏi những rủi ro về lợi dụng thông tin hoặc gian lận thuế.
   • Xem xét các khoản giảm trừ thuế: Đây là yêu cầu cơ bản của vị trí kế toán thuế. Việc kế toán thuế hiểu rõ và biết cách tận dụng các khoản giảm trừ, miễn thuế vô cùng quan trọng nhằm giúp doanh nghiệp giảm thiểu các mức thuế phải trả hợp pháp, qua đó tối ưu nguồn lực tài chính.
   • Thống nhất thông tin trong doanh nghiệp: Kế toán thuế không chỉ làm việc độc lập mà cũng cần phối hợp với nhiều phòng ban khác trong công ty. Việc này giúp thông tin tài chính của doanh nghiệp có sự đồng nhất từ đó đảm bảo tính chính xác, nhanh chóng khi xử lý dữ liệu tài chính. 

    Nội Dung Tính Chất Chi Hành Chính Sự Nghiệp

   • 3 sai sót nhân viên kế toán thuế cần tránh

     

    Để giúp kế toán thuế tránh khỏi những rủi ro trong công việc, TopCV đã tổng hợp 04 sai sót thường gặp trong quá trình làm việc:

    Sai sót trong quá trình kê khai thuế

    Trong quá trình kê khai thuế, kế toán thuế có thể gặp phải một số sai sót như: 

    • Sai sót hoặc nhầm lẫn về thông tin: Sai sót về tên, địa chỉ, mã số thuế của người nộp thuế, đơn vị nộp thuế, loại thuế, kỳ tính thuế, số thuế phải nộp. Nhầm lẫn thông tin giữa các dòng dẫn tới sai lệch nội dung tờ khai.
    • Sai sót hoặc nhầm lẫn về tính toán: Các sai sót phổ biến khi tính toán có thể gồm áp dụng sai công thức tính thuế, không tính vào số thuế GTGT đầu vào của các khoản hàng hóa nhập khẩu theo thông báo của Hải quan, không kê khai khấu trừ 3% với hàng hóa không chịu thuế GTGT hoặc mua vào không phải để bán ra
    • Sai sót về thời hạn nộp: Nộp tờ khai quá hạn dẫn tới việc bị phạt tiền chậm nộp thuế.
    • Gộp doanh thu và thuế đầu ra của nhiều thuế suất ghi chung 1 dòng

    Sai sót khi xuất hóa đơn mua hàng/ bán hàng

    Một số sai sót thường gặp khi xuất hóa đơn mua/ bán hàng hóa bao gồm:

    • Thiếu thông tin trên hóa đơn: Thiếu các thông tin bắt buộc trên hóa đơn như: số hóa đơn, ngày lập hóa đơn, tên, địa chỉ, mã số thuế của bên bán, bên mua, tên, đơn vị tính, số lượng, đơn giá, thành tiền của hàng hóa, dịch vụ mua vào, thuế suất, tiền thuế GTGT,..
    • Sai thông tin trên hóa đơn: Loại sai sót này xảy ra do nhập sai thông tin trên hóa đơn, bao gồm sai số hóa đơn, sai ngày lập hóa đơn, sai tên, địa chỉ, mã số thuế của bên bán, bên mua, sai tên, đơn vị tính, số lượng, đơn giá, thành tiền của hàng hóa, dịch vụ mua vào, sai thuế suất, tiền thuế GTGT,…
    • Hóa đơn không hợp lệ: Hóa đơn không hợp lệ là hóa đơn không đáp ứng các quy định về hóa đơn theo pháp luật. 

    Sai sót khi kế toán lập bảng kê hóa đơn bán ra mua vào 

    Nếu gặp phải một số sai sót sau, doanh nghiệp có thể bị xử phạt hành chính về thuế: 

    • Thiếu thông tin bắt buộc trên bảng kê như: Số bảng kê, kỳ kê khai, tên, địa chỉ, mã số thuế của doanh nghiệp, tên, địa chỉ, mã số thuế của bên bán hoặc bên mua, số hóa đơn, ngày lập hóa đơn, tên hàng hóa, dịch vụ, số lượng, đơn giá, thành tiền, thuế suất, tiền thuế GTGT,…
    • Sai thông tin trên bảng kê: Xảy ra trong trường hợp kế toán nhập sai thông tin trên bảng kê, bao gồm sai số bảng kê, sai kỳ kê khai, sai tên, địa chỉ, mã số thuế của doanh nghiệp, sai tên, địa chỉ, mã số thuế của bên bán hoặc bên mua, sai số hóa đơn, sai ngày lập hóa đơn, sai tên hàng hóa, dịch vụ, sai số lượng, đơn giá, thành tiền, thuế suất, tiền thuế GTGT,…
    • Bảng kê không hợp lệ: Không được lập đúng theo mẫu quy định hoặc không có dấu của kế toán trưởng của doanh nghiệp. 

    Cơ hội nghề nghiệp và lộ trình thăng tiến nhân viên kế toán thuế

    Với sự phát triển nhanh của các doanh nghiệp như hiện nay, nhu cầu nhân lực ngành kế toán sẽ không ngừng tăng lên. Kế toán thuế có thể làm việc trong các doanh nghiệp, tổ chức, cơ quan nhà nước, v.vv..với đa dạng vị trí công việc và mức lương hấp dẫn như:

    Cơ hội việc làm nhân viên kế toán thuế

    • Nhân viên Kế Toán Viên Thuế (Tax Accountant): Đây là vị trí công việc cơ bản nhất của kế toán thuế. Kế toán thuế viên chịu trách nhiệm thực hiện các công việc kế toán thuế cơ bản như: lập hóa đơn, kê khai thuế, báo cáo thuế,v.vv..
    • Chuyên Viên Thuế (Tax Specialist): Chuyên gia về thuế, tư vấn và hỗ trợ cá nhân, doanh nghiệp hoặc tổ chức tuân thủ các quy định thuế. Tùy vào nơi làm việc và lĩnh vực chuyên môn, chuyên viên thuế có thể thực hiện các nhiệm vụ là tư vấn thuế, kiểm toán thuế.
    • Quản Lý Thuế (Tax Manager): Là chuyên gia cao cấp hơn trong lĩnh vực thuế, chịu trách nhiệm giám sát và quản lý các hoạt động thuế của doanh nghiệp, tổ chức hoặc phòng ban kế toán thuế. Ở vị trí này, kế toán thuế sẽ cần nắm được cách lập kế hoạch và quản lý chiến lược thuế cũng như khả năng quản lý và xây dựng đội ngũ nhân viên thuế.
    • Chuyên Gia Tư Vấn Thuế (Tax Consultant): Là người cung cấp các dịch vụ tư vấn, hỗ trợ, đại diện cho khách hàng trong các vấn đề liên quan đến thuế. Chuyên gia tư vấn thuế có thể làm việc trong các doanh nghiệp, công ty tư vấn thuế, văn phòng luật,v.vv.. Họ có thể chuyên môn hóa trong một lĩnh vực thuế cụ thể, chẳng hạn như thuế quốc tế, thuế tài chính, thuế doanh nghiệp lớn,…
    • Giám Đốc Thuế (Tax Director): Chức vụ cao cấp nhất trong lĩnh vực thuế của một doanh nghiệp. Họ chịu trách nhiệm toàn diện về hoạt động thuế của đơn vị, bao gồm cả chiến lược thuế tổng thể, quản lý rủi ro và báo cáo thuế.