Kinh nghiệm kế toán

Kinh nghiệm kế toán

Thông Báo Hủy Hóa Đơn Điện Tử Theo Mẫu 04 NĐ 119
19 Th 07

Thông Báo Hủy Hóa Đơn Điện Tử Theo Mẫu 04 NĐ 119

Khi nào doanh nghiệp cần lập thông báo hủy hóa đơn điện tử? Lập thông báo hủy hóa đơn điện tử như thế nào? Việc chuyển từ hóa đơn giấy sang sử dụng hóa đơn điện tử đối với nhiều doanh nghiệp và kế toán vẫn còn khá mới,...

Xem chi tiết

Thông Báo Mẫu Số 01 Nghị định 119 Về Đăng Ký Sử Dụng Hóa Đơn Điện Tử
19 Th 07

Thông Báo Mẫu Số 01 Nghị định 119 Về Đăng Ký Sử Dụng Hóa Đơn Điện Tử

Thông Báo Mẫu số 01 Nghị định 119 Về đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử, Những trường hợp cần sử dụng Mẫu số 01 – Đăng ký/thay đổi thông tin sử dụng hóa đơn điện tử sẽ được chia sẻ trong bài viết dưới đây I. Trường hợp...

Xem chi tiết

Sử dụng hóa đơn bất hợp pháp: Những sai phạm và hình thức xử lý
17 Th 07

Sử dụng hóa đơn bất hợp pháp: Những sai phạm và hình thức xử lý

Bài viết trao đổi về sử dụng hóa đơn tài chính bất hợp pháp cũng như một số sai phạm hình sự trong việc sử dụng hóa đơn tài chính, qua đó giúp cho kế toán nói riêng và các bộ phận khác của doanh nghiệp nói chung hiểu rõ hơn...

Xem chi tiết

Tư Vấn Tài Chính Cá Nhân: Định hình chiến lược tài chính bền vững
17 Th 07

Tư Vấn Tài Chính Cá Nhân: Định hình chiến lược tài chính bền vững

Trong bối cảnh kinh tế phát triển và biến động liên tục, việc có một nguồn tư vấn đáng tin cậy về tài chính cá nhân là điều rất quan trọng. Chuyên viên tư vấn tài chính cá nhân có thể giúp bạn xác định các mục tiêu tài chính, xây dựng kế...

Xem chi tiết

Lập Kế Hoạch Tài Chính Cá Nhân: Chi tiết từ A – Z
15 Th 07

Lập Kế Hoạch Tài Chính Cá Nhân: Chi tiết từ A – Z

Lập Kế Hoạch Tài Chính Cá Nhân là một quá trình quan trọng để đảm bảo sự ổn định và thành công trong việc quản lý tài chính cá nhân của bạn. Từ việc xác định mục tiêu tài chính cho đến thiết lập ngân sách hàng tháng, việc...

Xem chi tiết