Mẫu biểu kế toán

Mẫu biểu kế toán

Mẫu báo cáo tài chính nội bộ
12 Th 04

Mẫu báo cáo tài chính nội bộ

Khác với báo cáo tài chính thông thường, báo cáo tài chính nội bộ được thiết kế xuất phát trực tiếp cung cấp thông tin tài chính của nhà điều hành và các cấp quản lý trong nội bộ doanh nghiệp. Báo cáo tài chính nội bộ là công...

Xem chi tiết

Hồ sơ tài sản cố định gồm những gì
29 Th 03

Hồ sơ tài sản cố định gồm những gì

Hồ sơ tài sản cố định gồm những gì? – Đây có lẽ là phần mà nhiều kế toán thường hay thắc mắc để thực hiện cũng như hoàn thiện mỗi khi phát sinh một tài sản tại đơn vị. Chính vì vậy, Bài viết sau đây xin chia sẻ...

Xem chi tiết

Chứng từ kế toán liên quan đến TSCĐ
24 Th 09

Chứng từ kế toán liên quan đến TSCĐ

Chứng từ liên quan đến TSCĐ bao gồm các chứng từ liên quan đến việc mua, khấu hao và thanh lý TSCĐ. ACC TRAINING – Đào tạo kế toán xin chia sẻ danh sách và mẫu biểu các chứng từ kế toán liên quan đến TSCĐ theo Thông tư...

Xem chi tiết

Chứng từ kế toán liên quan đến hàng tồn kho mới nhất
23 Th 09

Chứng từ kế toán liên quan đến hàng tồn kho mới nhất

Chứng từ liên quan đến hàng tồn kho bao gồm các chứng từ liên quan đến việc nhập, xuất và kiểm kê nguyên vật liệu, công cụ, sản phẩm, hàng hóa. ACC TRAINING – Đào tạo kế toán xin chia sẻ danh sách và mẫu biểu các chứng từ...

Xem chi tiết

Chứng từ kế toán liên quan đến tiền lương của người lao động mới nhất
22 Th 09

Chứng từ kế toán liên quan đến tiền lương của người lao động mới nhất

Chứng từ kế toán liên quan đến tiền lương của người lao đồng bao gồm các chứng từ liên quan đến việc tính thu nhập cho người lao động, các khoản giảm trừ thu nhập (BHXH, BHYT, BHTN, thuế TNCN) và các chứng từ thanh toán lương cho người...

Xem chi tiết