Lỗi cơ sở dữ liệu WordPress: [Disk full (/tmp/#sql_27fb_0.MAI); waiting for someone to free some space... (errno: 28 "No space left on device")]
SHOW FULL COLUMNS FROM `gda_options`

Khoá học Kế toán sản xuất - ACC Training - Đào tạo kế toán

Lỗi cơ sở dữ liệu WordPress: [Disk full (/tmp/#sql_27fb_0.MAI); waiting for someone to free some space... (errno: 28 "No space left on device")]
SHOW FULL COLUMNS FROM `gda_postmeta`

Banner Khóa Học

Khoá học Kế toán sản xuất

Giới thiệu về khóa học

Lỗi cơ sở dữ liệu WordPress: [Disk full (/tmp/#sql_27fb_0.MAI); waiting for someone to free some space... (errno: 28 "No space left on device")]
SELECT relationships.id AS id, relationships.slug AS slug, relationships.display_name_plural AS display_name_plural, relationships.display_name_singular AS display_name_singular, relationships.driver AS driver, relationships.parent_domain AS parent_domain, relationships.child_domain AS child_domain, relationships.intermediary_type AS intermediary_type, relationships.ownership AS ownership, relationships.cardinality_parent_max AS cardinality_parent_max, relationships.cardinality_parent_min AS cardinality_parent_min, relationships.cardinality_child_max AS cardinality_child_max, relationships.cardinality_child_min AS cardinality_child_min, relationships.is_distinct AS is_distinct, relationships.scope AS scope, relationships.origin AS origin, relationships.role_name_parent AS role_name_parent, relationships.role_name_child AS role_name_child, relationships.role_name_intermediary AS role_name_intermediary, relationships.role_label_parent_singular AS role_label_parent_singular, relationships.role_label_child_singular AS role_label_child_singular, relationships.role_label_parent_plural AS role_label_parent_plural, relationships.role_label_child_plural AS role_label_child_plural, relationships.needs_legacy_support AS needs_legacy_support, relationships.is_active AS is_active, relationships.autodelete_intermediary AS autodelete_intermediary, relationships.parent_types AS parent_types_set_id, relationships.child_types AS child_types_set_id, GROUP_CONCAT(DISTINCT parent_types_table.type) AS parent_types, GROUP_CONCAT(DISTINCT child_types_table.type) AS child_types FROM gda_toolset_relationships AS relationships JOIN gda_toolset_type_sets AS parent_types_table ON (relationships.parent_types = parent_types_table.set_id ) JOIN gda_toolset_type_sets AS child_types_table ON (relationships.child_types = child_types_table.set_id ) WHERE ( ( relationships.child_domain = 'posts' ) AND ( child_types_table.type = 'khoa-hoc' ) ) AND ( relationships.is_active = 1 ) AND ( ( ( relationships.parent_domain != 'posts' OR parent_types_table.type IN ( 'post', 'page', 'attachment', 'oembed_cache', 'user_request', 'acf-field', 'wpcf7_contact_form', 'khoa-hoc' ) ) ) AND ( ( relationships.child_domain != 'posts' OR child_types_table.type IN ( 'post', 'page', 'attachment', 'oembed_cache', 'user_request', 'acf-field', 'wpcf7_contact_form', 'khoa-hoc' ) ) ) ) AND ( relationships.origin = 'wizard' ) GROUP BY relationships.id

Khóa học kế toán sản xuất tại ACC TRAINING – Đào tạo kế toán sẽ giúp bạn tiếp cận với các nghiệp vụ kinh tế đặc thù của ngành sản xuất. Nội dung khóa học sẽ giúp bạn có được kiến thức chuyên sâu về kế toán trong doanh nghiệp sản xuất. Sau khóa học, Học viên sẽ nắm bắt được cách xây dựng hệ thống kế toán và tổ chức công tác kế toán trong doanh nghiệp sản xuất. Học viên sẽ được trang bị kiến thức về kế toán sản xuất và được thực hành trên bộ chứng từ của doanh nghiệp sản xuất tại ACC TRAINING, hoặc bộ chứng từ của Công ty bạn.

Giảng viên giảng dạy

 • Cực kỳ nhiệt huyết, yêu nghề và tận tâm
 • Với 15 năm kinh nghiệm làm nghề + giảng dạy + làm dịch vụ kế toán
 • Từng làm kế toán, kế toán trưởng về thương mại, dịch vụ, sản xuất…

Phương pháp giảng dạy

 • 1 kèm 1 – Tối đa một lớp 6 học viên
 • Phương pháp giảng dạy tối ưu hóa mục tiêu – Đạt được mục tiêu trong thời gian ngắn nhất
 • Đảm bảo đầu ra: “không thành nghề không thu phí”

Với mong muốn học viên học là phải làm được, tự tin với nghề nghiệp của mình, ACC TRAINING có quy trình bám sát, hỗ trợ học viên cả trong và sau khóa học để đảm bảo từng bạn, từng bạn được hướng dẫn với kiến thức chuẩn mực nhất, tư vấn nhanh nhất, ứng dụng vào công việc hiệu quả nhất!

Hình ảnh các bạn học viên được cô giáo kèm tại ACC TRAINING.

Mục đích của khóa học

Khóa học Kế toán sản xuất tại ACC TRAINING – Đào tạo kế toán sẽ giúp học viên từng bước nắm được các nội dung:

 • Tổng quan về hoạt động kinh doanh trong doanh nghiệp sản xuất
 • Tổng quan về hoạt động kinh doanh của một số doanh nghiệp sản xuất như may mặc, giầy dép, sơn…
 • Phương thức tiêu thụ thành phẩm, xác định doanh thu bán hàng và các khoản chiết khấu doanh thu
 • Hệ thống và kiểm soát chi phí cấu thành thành phẩm
 • Quy trình hạch toán và luân chuyển chứng từ của các nghiệp vụ kinh tế phát sinh trong doanh nghiệp sản xuất.
 • Cơ chế hoạt động của hệ thống kế toán trong doanh nghiệp sản xuất
 • Cách lập BCTC và báo cáo quản trị trong doanh nghiệp sản xuất
 • Tổ chức công tác kế toán và công việc của kế toán trong doanh nghiệp sản xuất

 

Đối tượng tham gia khóa học

Khóa học Kế toán sản xuất tại ACC TRAINING – Đào tạo kế toán phù hợp với các bạn sau:

 • Kế toán viên đang làm trong công ty sản xuất mong muốn được trở thành kế toán tổng hợp
 • Kế toán tổng hợp trong lĩnh vực khác muốn chuyển sang doanh nghiệp sản xuất
 • Các bạn có nền tảng kế toán muốn xin việc vào công ty sản xuất
 • Chủ doanh nghiệp sản xuất nhỏ muốn học để quản trị kế toán và hiểu được số liệu kế toán

Nội dung của khóa học

Hoạt động tài chính trong doanh nghiệp sản xuất

 • Hoạt động tài chính trong doanh nghiệp sản xuất
 • Một số loại hình doanh nghiệp sản xuất: Công ty may mặc, Công ty giày dép, Công ty sản xuất sơn…
 • Sơ đồ tổ chức bộ máy trong doanh nghiệp sản xuất

Phương thức tiêu thụ sản phẩm

 • Phương thức tiêu thụ thành phẩm: Bán hàng trực tiếp và bán hàng thông qua đại lý
 • Xác định doanh thu bán hàng và các khoản chiết khấu liên quan đến bán hàng

Hệ thống và kiểm soát chi phí cấu thành thành phẩm

 • Xây dựng định mức sản phẩm và chi phí nguyên vật liệu
 • Xây dựng định biên và chi phí nhân sự trực tiếp tham gia sản xuất sản phẩm
 • Xây dựng hệ thống chi phí sản xuất chung (Chi phí KHTSCĐ, Chi phí nhân sự tại phân xưởng, Chi phí khác phát sinh tại phân xưởng)

Quy trình hạch toán và luân chuyển chứng từ của các nghiệp vụ kinh tế trong doanh nghiệp sản xuất

 • Nghiệp vụ thu mua NVL và công nợ phải trả nhà cung cấp
 • Nghiệp vụ xuất NVL cho sản xuất
 • Nghiệp vụ mua sắm TSCĐ và thanh lý TSCĐ
 • Nghiệp vụ lương và các khoản trích theo lương
 • Nghiệp vụ tính giá thành và nhập kho thành phẩm
 • Nghiệp vụ bán hàng và công nợ phải thu khách hàng
 • Nghiệp vụ mua sắm CCDC, CP trả trước
 • Nghiệp vụ ghi nhận chi phí phát sinh trực tiếp liên quan đến bộ phận quản lý và bộ phận bán hàng 

Quy trình lập báo cáo tài chính và báo cáo quản trị

 • Hệ thống báo cáo tài chính: Bảng cân đối kế toán, báo cáo kết quả kinh doanh, báo cáo lưu chuyển tiền tệ, thuyết minh báo cáo tài chính
 • Hệ thống báo cáo quản trị: Báo cáo sản xuất, Báo cáo chênh lệch định lượng NVL, Báo cáo doanh thu bán hàng, báo cáo nhập xuất tồn, báo cáo công nợ với nhà cung cấp, báo cáo công nợ với khách hàng…

Hệ thống quy trình trong doanh nghiệp sản xuất

 • Quy trình nhập mua NVL và xuất NVL cho sản xuất
 • Quy trình nhập kho thành phẩm
 • Quy trình bán hàng
 • Quy trình thanh toán các khoản chi phí phát sinh

Công việc của kế toán trong doanh nghiệp sản xuất

 • Hàng ngày: Ghi chép các nghiệp vụ kinh tế phát sinh
 • Cuối tháng:
 • – Tính lương và các khoản trích theo lương
 • – Tính và phân bổ khấu hao TSCĐ
 • – Tính và phân bổ chi phí trả trước
 • – Tính giá thành phẩm nhập kho và xuất kho
 • – Xác định kết quả kinh doanh                   

Học phí khóa học

Học phí gốc: 4.500.000đ

Học phí ưu đãi: 3.500.000đ (sinh viên), 3.800.000đ (Người đi làm) 

Ngoài ra, các bạn còn nhận được:

Ưu đãi học phí 1: Giảm 100.000đ khi bạn like/share public bài viết của website trên facebook với hastag “#Acc training – Đào tạo kế toán”  với caption chia sẻ về thông tin khóa học hoặc mời bạn bè tham gia khóa học. Link bài viết chia sẻ: https://acctraining.vn/ 

Ưu đãi học phí 2:  Ưu đãi học nhóm:
• Giảm 100.000đ khi đăng ký nhóm 2 người
• Giảm 200.000đ/người khi đăng ký nhóm 3-5 người
 
 

 

CÁC BƯỚC ĐĂNG KÝ THAM GIA KHÓA HỌC:

 • Giảm 20% khóa các khóa học khác tại Trung tâm
 • Hướng dẫn làm quen với công việc và tư vấn chuyên môn sau khóa học