Mẫu biểu TSCĐ

Mẫu biểu TSCĐ

Hồ sơ tài sản cố định gồm những gì
29 Th 03

Hồ sơ tài sản cố định gồm những gì

Hồ sơ tài sản cố định gồm những gì? – Đây có lẽ là phần mà nhiều kế toán thường hay thắc mắc để thực hiện cũng như hoàn thiện mỗi khi phát sinh một tài sản tại đơn vị. Chính vì vậy, Bài viết sau đây xin chia sẻ...

Xem chi tiết

Chứng từ kế toán liên quan đến TSCĐ
24 Th 09

Chứng từ kế toán liên quan đến TSCĐ

Chứng từ liên quan đến TSCĐ bao gồm các chứng từ liên quan đến việc mua, khấu hao và thanh lý TSCĐ. ACC TRAINING – Đào tạo kế toán xin chia sẻ danh sách và mẫu biểu các chứng từ kế toán liên quan đến TSCĐ theo Thông tư...

Xem chi tiết