Lỗi cơ sở dữ liệu WordPress: [Disk full (/tmp/#sql_27fb_0.MAI); waiting for someone to free some space... (errno: 28 "No space left on device")]
SHOW FULL COLUMNS FROM `gda_options`

Khóa học Nguyên lý kế toán dành cho người mới bắt đầu - ACC Training - Đào tạo kế toán

Lỗi cơ sở dữ liệu WordPress: [Disk full (/tmp/#sql_27fb_0.MAI); waiting for someone to free some space... (errno: 28 "No space left on device")]
SHOW FULL COLUMNS FROM `gda_postmeta`

Banner Khóa Học

Khóa học Nguyên lý kế toán dành cho người mới bắt đầu

Giới thiệu về khóa học

Lỗi cơ sở dữ liệu WordPress: [Disk full (/tmp/#sql_27fb_0.MAI); waiting for someone to free some space... (errno: 28 "No space left on device")]
SELECT relationships.id AS id, relationships.slug AS slug, relationships.display_name_plural AS display_name_plural, relationships.display_name_singular AS display_name_singular, relationships.driver AS driver, relationships.parent_domain AS parent_domain, relationships.child_domain AS child_domain, relationships.intermediary_type AS intermediary_type, relationships.ownership AS ownership, relationships.cardinality_parent_max AS cardinality_parent_max, relationships.cardinality_parent_min AS cardinality_parent_min, relationships.cardinality_child_max AS cardinality_child_max, relationships.cardinality_child_min AS cardinality_child_min, relationships.is_distinct AS is_distinct, relationships.scope AS scope, relationships.origin AS origin, relationships.role_name_parent AS role_name_parent, relationships.role_name_child AS role_name_child, relationships.role_name_intermediary AS role_name_intermediary, relationships.role_label_parent_singular AS role_label_parent_singular, relationships.role_label_child_singular AS role_label_child_singular, relationships.role_label_parent_plural AS role_label_parent_plural, relationships.role_label_child_plural AS role_label_child_plural, relationships.needs_legacy_support AS needs_legacy_support, relationships.is_active AS is_active, relationships.autodelete_intermediary AS autodelete_intermediary, relationships.parent_types AS parent_types_set_id, relationships.child_types AS child_types_set_id, GROUP_CONCAT(DISTINCT parent_types_table.type) AS parent_types, GROUP_CONCAT(DISTINCT child_types_table.type) AS child_types FROM gda_toolset_relationships AS relationships JOIN gda_toolset_type_sets AS parent_types_table ON (relationships.parent_types = parent_types_table.set_id ) JOIN gda_toolset_type_sets AS child_types_table ON (relationships.child_types = child_types_table.set_id ) WHERE ( ( relationships.child_domain = 'posts' ) AND ( child_types_table.type = 'khoa-hoc' ) ) AND ( relationships.is_active = 1 ) AND ( ( ( relationships.parent_domain != 'posts' OR parent_types_table.type IN ( 'post', 'page', 'attachment', 'oembed_cache', 'user_request', 'acf-field', 'wpcf7_contact_form', 'khoa-hoc' ) ) ) AND ( ( relationships.child_domain != 'posts' OR child_types_table.type IN ( 'post', 'page', 'attachment', 'oembed_cache', 'user_request', 'acf-field', 'wpcf7_contact_form', 'khoa-hoc' ) ) ) ) AND ( relationships.origin = 'wizard' ) GROUP BY relationships.id

Khóa học Nguyên lý kế toán dành cho người mới bắt đầu tại ACC TRAINING sẽ giúp các bạn học viên định hướng về nghề kế toán để có mục tiêu phát triển. Khóa học sẽ trang bị những kiến thức cơ bản về kế  toán, học viên có thể nắm bắt được công việc của kế toán và có thể vận dụng thành thạo hệ thống tài khoản, hệ thống sổ sách để ghi chép các nghiệp vụ kinh tế phát sinh trong doanh nghiệp thương mại, dịch vụ, sản xuất. Thêm vào đó, học viên sẽ hiểu được ý nghĩa của các chỉ tiêu trên báo cáo tài chính cơ bản.  

Giảng viên giảng dạy

 • Cực kỳ nhiệt huyết, yêu nghề và tận tâm.
 • Với 15 năm kinh nghiệm làm nghề + giảng dạy + làm dịch vụ kế toán.
 • Từng làm kế toán, kế toán trưởng về thương mại, dịch vụ, sản xuất…

Phương pháp giảng dạy

 • 1 kèm 1 – Tối đa một lớp 6 học viên
 • Phương pháp giảng dạy tối ưu hóa mục tiêu – Đạt được mục tiêu trong thời gian ngắn nhất
 • Đảm bảo đầu ra: “không thành nghề không thu phí”

Với mong muốn học viên học là phải làm được, tự tin với nghề nghiệp của mình, ACC TRAINING – Đào tạo kế toán có quy trình bám sát, hỗ trợ học viên cả trong và sau khóa học để đảm bảo từng bạn, từng bạn được hướng dẫn với kiến thức chuẩn mực nhất, tư vấn nhanh nhất, ứng dụng vào công việc hiệu quả nhất!

Hình ảnh học viên bắt đầu vào nghề kế toán được giảng viên kèm và hướng dẫn tận tình tại ACC TRAINING:

 

Mục đích của khóa học

Khóa học Nguyên lý kế toán dành cho người mới bắt đầu tại ACC TRAINING sẽ giúp học viên từng bước nắm được các nội dung: 

 • Định hướng cho học viên về nghề kế toán và bản chất công việc của kế toán 
 • Đối tượng, phương pháp kế toán
 • Vận dụng thành thạo hệ thống tài khoản, sổ sách để ghi chép các nghiệp vụ kinh tế phát sinh trong doanh nghiệp thương mại, sản xuất, dịch vụ
 • Hiểu được các chỉ tiêu trên hệ thống báo cáo tài chính cơ bản
 • Lập được báo cáo tài chính cơ bản: Cân đối kế toán, báo cáo kết quả kinh doanh, báo cáo lưu chuyển tiền tệ và thuyết minh báo cáo tài chính

Đối tượng tham gia khóa học

Khóa học Nguyên lý kế toán dành cho người mới bắt đầu tại ACC TRAINING phù hợp với các bạn sau:

 • Bạn là Sinh viên chuyên ngành kế toán bắt đầu học môn Nguyên lý kế toán cần kèm
 • Bạn là Sinh viên chuyên ngành khác muốn phát triển với nghề kế toán
 • Bạn học kế toán lâu năm không sử dụng bị hổng kiến thức
 • Bạn trái ngành muốn sang làm nghề kế toán
 • Bạn là giám đốc muốn quản trị số liệu kế toán

Nội dung của khóa học

Bản chất nghề kế toán

 • Nghề kế toán là gì?
 • Định hướng phát triển của nghề kế toán
 • Đối tượng của kế toán
 • Phương pháp kế toán

Các nghiệp vụ kinh tế phát sinh trong doanh nghiệp

 • Các nghiệp vụ kinh tế phát sinh trong doanh nghiệp thương mại, sản xuất, dịch vụ.
 • Bộ chứng từ liên quan đến các nghiệp vụ kinh tế phát sinh.
 • Quy trình luân chuyển chứng từ của các nghiệp vụ kinh tế phát sinh.

Nguyên tắc sử dụng hệ thống tài khoản để ghi chép

 • Hệ thống tài khoản là gì?
 • Nguyên tắc sử dụng hệ thống tài khoản để ghi chép các nghiệp vụ kinh tế phát sinh trong doanh nghiệp thương mại, sản xuất, dịch vụ
 • Ứng dụng cách sử dụng tài khoản vào bài tập thực tế để ghi chép các giao dịch phát sinh doanh nghiệp thương mại

Quy trình ghi sổ kế toán

 • Sổ kế toán là gì?
 • Các loại sổ kế toán
 • Quy trình ghi sổ kế toán
 • Ứng dụng quy trình ghi sổ vào bài tập thực tế để ghi chép các giao dịch phát sinh doanh nghiệp thương mại

Hệ thống báo cáo tài chính

 • Hệ thống báo cáo tài chính là gì?
 • Ý nghĩa các chỉ tiêu trên báo cáo tài chính
 • Cách lập báo cáo tài chính: Bảng cân đối kế toán, báo cáo kết quả kinh doanh, lưu chuyển tiền tệ, thuyết minh báo cáo tài chính  

Công việc của kế toán

 • Công việc hàng ngày của kế toán
 • Công việc cuối tháng của kế toán

Học phí khóa học

Học phí gốc: 1.500.000đ

Học phí ưu đãi: 1.200.000đ (sinh viên), 1.400.000đ (Người đi làm) 

Ngoài ra, các bạn còn nhận được:

Ưu đãi học phí 1: Giảm 100.000đ khi bạn like/share public bài viết của website trên facebook với hastag “#Acc training – Đạo tạo kế toán”  với caption chia sẻ về thông tin khóa học hoặc mời bạn bè tham gia khóa học. Link bài viết chia sẻ: https://acctraining.vn/ 

Ưu đãi học phí 2:  Ưu đãi học nhóm:
• Giảm 100.000đ khi đăng ký nhóm 2 người
• Giảm 200.000đ/người khi đăng ký nhóm 3-5 người
 
 

 

CÁC BƯỚC ĐĂNG KÝ THAM GIA KHÓA HỌC:

 • Giảm 20% khóa các khóa học khác tại Trung tâm
 • Hướng dẫn làm quen với công việc và tư vấn chuyên môn sau khóa học