Kế toán thuế TNCN

Kế toán thuế TNCN

Công văn 7443/CTHN-TTHT 2024 Chính sách thuế TNCN đối với quà tặng nhân viên
05 Th 03

Công văn 7443/CTHN-TTHT 2024 Chính sách thuế TNCN đối với quà tặng nhân viên

  Công văn 7443/CTHN-TTHT về chính sách thuế TNCN đối với quà tặng nhân viên TỔNG CỤC THUẾ CỤC THUẾ TP HÀ NỘI _________ Số: 7443/CTHN-TTHT V/v chính sách thuế TNCN đối với quà tặng nhân viên CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự...

Xem chi tiết

Điều kiện hoàn thuế thu nhập cá nhân cho người nước ngoài
30 Th 01

Điều kiện hoàn thuế thu nhập cá nhân cho người nước ngoài

Những quy định về thuế thu nhập cá nhân đối với người nước ngoài đang ngày càng trở thành một chủ đề quan trọng trong bối cảnh hội nhập kinh tế toàn cầu. Việc hiểu rõ về điều kiện hoàn thuế trong ngữ cảnh này không chỉ giúp doanh...

Xem chi tiết

Tiền tăng ca có được miễn thuế thu nhập cá nhân không?
29 Th 01

Tiền tăng ca có được miễn thuế thu nhập cá nhân không?

Tiền tăng ca (làm thêm giờ) là khoản thu nhập đáng kể của người lao động, nhất là người lao động đang làm việc tại các khu công nghiệp. Vậy, tiền tăng ca có được miễn thuế thu nhập cá nhân hay không? 1. Tiền làm thêm giờ được...

Xem chi tiết

Quy Đổi Thu Nhập Chịu Thuế TNCN Ra Đồng Việt Nam
28 Th 01

Quy Đổi Thu Nhập Chịu Thuế TNCN Ra Đồng Việt Nam

Tại Khoản 4 Điều 2 Thông tư 26/2015/TT-BTC ngày 27/02/2015 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung Điều 27 Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính như sau: “Điều 27. Đồng tiền nộp thuế và xác định doanh thu, chi phí, giá tính thuế và các Khoản nộp ngân...

Xem chi tiết

phải làm gì để không bị khấu trừ 10% thuế thu nhập cá nhân?
26 Th 01

phải làm gì để không bị khấu trừ 10% thuế thu nhập cá nhân?

Để không bị khấu trừ 10% thuế thu nhập cá nhân thì cá nhân phải làm cam kết nếu đủ điều kiện và nộp cho nơi chi trả thu nhập. Mặc dù tăng mức giảm trừ gia cảnh nhưng điều kiện làm cam kết không thay đổi so với...

Xem chi tiết