Tin học Kế toán

Tin học Kế toán

Phần mềm Itaxviewer mới nhất năm 2020
30 Th 10

Phần mềm Itaxviewer mới nhất năm 2020

iTaxViewer là phần mềm đọc tờ khai thuế điện tử định dạng XML do Tổng cục Thuế phát hành. Phần mềm iTaxViewer sẽ giúp các doanh nghiệp, cá nhân đọc các tờ khai quyết toán thuế TNCN, báo cáo hóa đơn, báo cáo tài chính, tờ khai tháng –...

Xem chi tiết

Phân hệ chi phí trả trước trong Misa
21 Th 10

Phân hệ chi phí trả trước trong Misa

Các nghiệp vụ liên quan đến phân hệ chi phí trả trước bao gồm: Ghi tăng và phân bổ chi phí trả trước ACCTRAINING – Đào tạo kế toán xin chia sẻ phân hệ kế toán phân hệ chi phí trả trước trong Misa để giúp các bạn có...

Xem chi tiết

Phân hệ kế toán TSCĐ trong Misa
21 Th 10

Phân hệ kế toán TSCĐ trong Misa

Các nghiệp vụ kinh tế phát sinh liên quan đến TSCĐ bao gồm: Ghi tăng, Tính khấu hao, Đánh giá lại, Ghi giảm và điều chuyển. ACCTRAINING – Đào tạo kế toán xin chia sẻ phân hệ kế toán TSCĐ trong Misa để giúp các bạn có thể thực...

Xem chi tiết

Hướng dẫn phân hệ bán hàng trong misa 2020
19 Th 10

Hướng dẫn phân hệ bán hàng trong misa 2020

Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ đóng vai trò quan trọng nhất trong nguồn thu của doanh nghiệp. Phân hệ bán hàng của Misa 2020 sẽ giúp doanh nghiệp theo dõi chi tiết tình hình bán hàng từ lúc lập báo giá, lập hóa đơn, tình...

Xem chi tiết

Hướng dẫn phân hệ mua hàng trong misa
17 Th 10

Hướng dẫn phân hệ mua hàng trong misa

Phân hệ mua hàng và công nợ phải trả sẽ theo dõi toàn bộ tình hình nhập mua hàng, phân tích hàng nhập mua theo số lượng và giá trị. Đồng thời theo dõi tình hình thanh toán công nợ với nhà cung cấp như theo hoá đơn, hợp...

Xem chi tiết