Lỗi cơ sở dữ liệu WordPress: [Disk full (/tmp/#sql_27fb_0.MAI); waiting for someone to free some space... (errno: 28 "No space left on device")]
SHOW FULL COLUMNS FROM `gda_options`

Lỗi cơ sở dữ liệu WordPress: [Disk full (/tmp/#sql_27fb_0.MAI); waiting for someone to free some space... (errno: 28 "No space left on device")]
SELECT t.*, tt.*, tr.object_id FROM gda_terms AS t INNER JOIN gda_term_taxonomy AS tt ON t.term_id = tt.term_id INNER JOIN gda_term_relationships AS tr ON tr.term_taxonomy_id = tt.term_taxonomy_id WHERE tt.taxonomy IN ('category', 'post_tag', 'post_format') AND tr.object_id IN (2680, 2685, 2833, 2836, 2960) ORDER BY t.name ASC

Dịch vụ kế toán - ACC Training - Đào tạo kế toán
Dịch vụ kế toán

Dịch vụ kế toán

Dịch vụ kế toán nội bộ uy tín
24 Th 11

Dịch vụ kế toán nội bộ uy tín

Lỗi cơ sở dữ liệu WordPress: [Disk full (/tmp/#sql_27fb_0.MAI); waiting for someone to free some space... (errno: 28 "No space left on device")]
SELECT relationships.id AS id, relationships.slug AS slug, relationships.display_name_plural AS display_name_plural, relationships.display_name_singular AS display_name_singular, relationships.driver AS driver, relationships.parent_domain AS parent_domain, relationships.child_domain AS child_domain, relationships.intermediary_type AS intermediary_type, relationships.ownership AS ownership, relationships.cardinality_parent_max AS cardinality_parent_max, relationships.cardinality_parent_min AS cardinality_parent_min, relationships.cardinality_child_max AS cardinality_child_max, relationships.cardinality_child_min AS cardinality_child_min, relationships.is_distinct AS is_distinct, relationships.scope AS scope, relationships.origin AS origin, relationships.role_name_parent AS role_name_parent, relationships.role_name_child AS role_name_child, relationships.role_name_intermediary AS role_name_intermediary, relationships.role_label_parent_singular AS role_label_parent_singular, relationships.role_label_child_singular AS role_label_child_singular, relationships.role_label_parent_plural AS role_label_parent_plural, relationships.role_label_child_plural AS role_label_child_plural, relationships.needs_legacy_support AS needs_legacy_support, relationships.is_active AS is_active, relationships.autodelete_intermediary AS autodelete_intermediary, relationships.parent_types AS parent_types_set_id, relationships.child_types AS child_types_set_id, GROUP_CONCAT(DISTINCT parent_types_table.type) AS parent_types, GROUP_CONCAT(DISTINCT child_types_table.type) AS child_types FROM gda_toolset_relationships AS relationships JOIN gda_toolset_type_sets AS parent_types_table ON (relationships.parent_types = parent_types_table.set_id ) JOIN gda_toolset_type_sets AS child_types_table ON (relationships.child_types = child_types_table.set_id ) WHERE ( ( relationships.child_domain = 'posts' ) AND ( child_types_table.type = 'post' ) ) AND ( relationships.is_active = 1 ) AND ( ( ( relationships.parent_domain != 'posts' OR parent_types_table.type IN ( 'post', 'page', 'attachment', 'oembed_cache', 'user_request', 'acf-field', 'wpcf7_contact_form', 'khoa-hoc' ) ) ) AND ( ( relationships.child_domain != 'posts' OR child_types_table.type IN ( 'post', 'page', 'attachment', 'oembed_cache', 'user_request', 'acf-field', 'wpcf7_contact_form', 'khoa-hoc' ) ) ) ) AND ( relationships.origin = 'wizard' ) GROUP BY relationships.id

ACC TRAINING – CUNG CẤP DỊCH VỤ KẾ TOÁN NỘI BỘ Bạn là những doanh nghiệp mới thành lập chưa có kế toán và cần người ghi chép kiểm soát tài chính và đưa ra các tư vấn tài chính hiệu quả. Bạn là những hộ kinh doanh cá...

Xem chi tiết

Dịch vụ rà soát sổ sách kế toán, BCTC uy tín và chất lượng
10 Th 10

Dịch vụ rà soát sổ sách kế toán, BCTC uy tín và chất lượng

DỊCH VỤ RÀ SOÁT SỔ SÁCH KẾ TOÁN, BCTC CỦA ACCTRAINING – Đào tạo kế toán CHUYÊN NGHIỆP – CHÍNH XÁC – BẢO MẬT Bạn là chủ doanh nghiệp đang cảm giác những con số trên báo cáo tài chính do kế toán cung cấp chưa chính xác Bạn...

Xem chi tiết

Dịch vụ kế toán hàng tháng uy tín tại Hà Nội
10 Th 10

Dịch vụ kế toán hàng tháng uy tín tại Hà Nội

DỊCH VỤ KẾ TOÁN THUẾ TRỌN GÓI CỦA ACCTRAINING – Đào tạo kế toán AN TÂM – TIẾT KIỆM – TIỆN ÍCH Doanh nghiệp của bạn mới thành lập? Doanh nghiệp của bạn quy mô nhỏ, phát sinh ít chứng từ? Doanh nghiệp bạn không có đủ kinh phí...

Xem chi tiết

Dịch vụ tư vấn xây dựng hệ thống kế toán
18 Th 09

Dịch vụ tư vấn xây dựng hệ thống kế toán

DỊCH VỤ TƯ VẤN XÂY DỰNG HỆ THỐNG KẾ TOÁN CỦA ACC TRAINING – ĐÀO TẠO KẾ TOÁN CHUYÊN NGHIỆP – GIẢM RỦI RO –CHÍNH XÁC Bạn đang cảm thấy bất an về việc nhân viên gian lận nhưng không có chứng cứ Bạn đang không biết vì sao...

Xem chi tiết

Dịch vụ quyết toán thuế
18 Th 09

Dịch vụ quyết toán thuế

DỊCH VỤ QUYẾT TOÁN THUẾ CỦA ACC TRAINING – ĐÀO TẠO KẾ TOÁN Chuyên nghiệp – Giá hợp lý – Nhanh gọn Bạn đang lo lắng không biết kế toán của Công ty có đủ kinh nghiệm tham gia quyết toán thuế không Bạn đang lo lắng không biết...

Xem chi tiết