Kế toán thuế TNDN

Kế toán thuế TNDN

Khi nào thì chi phí lãi vay được chấp nhận là khoản chi hợp lệ
13 Th 10

Khi nào thì chi phí lãi vay được chấp nhận là khoản chi hợp lệ

Hầu hết doanh nghiệp đều phải vay vốn đầu tư sử dụng cho hoạt động sản xuất kinh doanh của đơn vị mình không thể tránh khỏi phải trả khoản lãi vay. Vậy khi nào thì chi phí lãi vay được tính là chi phí hợp lệ, cần những...

Xem chi tiết

Cách xử lý để đưa chi phí thuê nhà vào chi phí hợp lý
13 Th 09

Cách xử lý để đưa chi phí thuê nhà vào chi phí hợp lý

Chi phí thuê nhà là khoản chi phí thường xuyên của hầu hết các doanh nghiệp. Đây là khoản chi phí lớn và là chi phí phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh tại doanh nghiệp. Do vậy, các kế toán cần xử lý đúng các chi phí...

Xem chi tiết

Cách kiểm tra chi phí tiền lương trước khi quyết toán thuế TNDN
13 Th 09

Cách kiểm tra chi phí tiền lương trước khi quyết toán thuế TNDN

Kiểm tra chi phí tiền lương trước khi quyết toán thuế TNDN. Chi phí lương được xem là khoản chi phí nhạy cảm khi quyết toán thuế TNDN. Đây là khoản chi phí liên quan trực tiếp đến lợi ích của người lao động cũng như là khoản chi...

Xem chi tiết

Xử lý chi phí mua xe ô tô cũ của cá nhân
13 Th 09

Xử lý chi phí mua xe ô tô cũ của cá nhân

Chi phí mua xe ô tô cũ của cá nhân có được tính vào chi phí được trừ khi tính thuế TNDN không? Để hợp lý hóa chi phí này cần những chứng từ gì? Bài viết dưới đây, đội ngũ giảng viên tại lớp học kế toán thực...

Xem chi tiết

Quy định về hồ sơ, chứng từ và chi phí thuế đối với hàng hóa bị tổn thất
13 Th 09

Quy định về hồ sơ, chứng từ và chi phí thuế đối với hàng hóa bị tổn thất

Hàng hóa trong doanh nghiệp có thể bị tổn thất do nhiều nguyên nhân khác nhau. Kế toán phải khéo léo xử lý chi phí hàng hóa bị tổn thất để được tính vào chi phí hợp lý. Bài viết dưới đây, đội ngũ giảng viên tại lớp học kế toán...

Xem chi tiết