Kế toán thuế TNDN

Kế toán thuế TNDN

Phân biệt chi phí kế toán và chi phí tính thuế TNDN
11 Th 03

Phân biệt chi phí kế toán và chi phí tính thuế TNDN

Thuế TNDN là một khoản thuế quan trọng mà doanh nghiệp (DN) phải nộp cho Nhà nước. Việc xác định chi phí hợp lý để tính thuế TNDN là một vấn đề quan trọng, ảnh hưởng trực tiếp đến lợi nhuận và khoản thuế mà DN phải nộp. Bài...

Xem chi tiết

Cách Lập Và Nộp Tờ Khai Quyết Toán Thuế TNDN
11 Th 03

Cách Lập Và Nộp Tờ Khai Quyết Toán Thuế TNDN

1. Tờ khai quyết toán thuế TNDN là gì? 1.1. Quyết toán thuế TNDN là gì? Quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) còn được gọi là khai quyết toán, đây được hiểu là một hoạt động đề cập đến hoạt động của Doanh nghiệp trong việc kê khai tổng...

Xem chi tiết

23 khoản thu nhập khác chịu thuế thu nhập doanh nghiệp
26 Th 01

23 khoản thu nhập khác chịu thuế thu nhập doanh nghiệp

1. Thu nhập khác là gì? Hiện nay, pháp luật không có định nghĩa về thu nhập khác chịu thuế thu nhập doanh nghiệp. Tuy nhiên, có thể hiểu thu nhập khác là các khoản thu nhập chịu thuế trong kỳ tính thuế mà khoản thu nhập này không...

Xem chi tiết

Cách tính thuế thu nhập doanh nghiệp từ chuyển nhượng bất động sản
26 Th 01

Cách tính thuế thu nhập doanh nghiệp từ chuyển nhượng bất động sản

1. Thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản gồm những gì? Theo Điều 13 Nghị định 218/2013/NĐ-CP thì thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản bao gồm: – Thu nhập từ chuyển quyền sử dụng đất, chuyển nhượng quyền thuê đất; – Thu nhập từ cho thuê lại đất...

Xem chi tiết

Cập nhật mức thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp mới nhất
15 Th 01

Cập nhật mức thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp mới nhất

Thuế thu nhập doanh nghiệp là một trong những loại thuế quan trọng mà bất kì doanh nghiệp nào cũng phải nộp vào ngân sách nhà nước. Hiện nay, mức thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp đang áp dụng là bao nhiêu? 1. Thuế thu nhập doanh nghiệp...

Xem chi tiết