Mẫu biểu lương

Mẫu biểu lương

Chứng từ kế toán liên quan đến tiền lương của người lao động mới nhất
22 Th 09

Chứng từ kế toán liên quan đến tiền lương của người lao động mới nhất

Chứng từ kế toán liên quan đến tiền lương của người lao đồng bao gồm các chứng từ liên quan đến việc tính thu nhập cho người lao động, các khoản giảm trừ thu nhập (BHXH, BHYT, BHTN, thuế TNCN) và các chứng từ thanh toán lương cho người...

Xem chi tiết