Kế toán thuế

Kế toán thuế

Cách tính thuế theo từng lần phát sinh áp dụng từ ngày 01/8/2021
02 Th 07

Cách tính thuế theo từng lần phát sinh áp dụng từ ngày 01/8/2021

Cá nhân kinh doanh không thường xuyên và không có địa điểm kinh doanh cố định nộp thuế theo từng lần phát sinh. Dưới đây là cách tính thuế theo từng lần phát sinh áp dụng từ ngày 01/8/2021. Quy định về phương pháp tính thuế theo từng lần...

Xem chi tiết

Thủ tục thay đổi thông tin đăng ký thuế khi cấp CCCD gắn chíp
02 Th 07

Thủ tục thay đổi thông tin đăng ký thuế khi cấp CCCD gắn chíp

Khi đổi chứng minh nhân dân (CMND) sang căn cước công dân (CCCD) cần thiết cập nhật lại thông tin của một số giấy tờ, trong đó có thông tin đăng ký thuế. Dưới đây là thủ tục thay đổi thông tin đăng ký thuế khi cấp CCCD gắn...

Xem chi tiết

Cách tính thuế khi nộp thuế thay cho cá nhân theo Thông tư 40
30 Th 06

Cách tính thuế khi nộp thuế thay cho cá nhân theo Thông tư 40

Tổ chức khai, nộp thuế thay cho cá nhân là một trong những quy định mới khi tính thuế cho hộ, cá nhân kinh doanh theo Thông tư 40. Dưới đây là cách tính thuế khi nộp thuế thay cho cá nhân áp dụng từ 01/8/2021. Quy định về...

Xem chi tiết

Mức thuế suất của hộ, cá nhân kinh doanh từ 01/8/2021
30 Th 06

Mức thuế suất của hộ, cá nhân kinh doanh từ 01/8/2021

Thuế suất là mức thuế phải nộp do Nhà nước quy định. Với việc Bộ Tài chính ban hành Thông tư 40 có hiệu lực từ ngày 01/8/2021, tại bảng thuế suất hộ kinh doanh ban hành kèm theo Thông tư này đã bổ sung một số ngành nghề...

Xem chi tiết

Tài liệu kế toán thuế cho quyết toán cuối năm
30 Th 06

Tài liệu kế toán thuế cho quyết toán cuối năm

Thời điểm gần cuối mỗi năm tài chính là lúc bộ phận kế toán cần tăng tốc công việc cho các báo cáo tài chính và báo cáo quyết toán thuế. Lúc này, nhiệm vụ của kế toán thuế là tập hợp các tài liệu kế toán thuế để đối...

Xem chi tiết