Kế toán thuế

Kế toán thuế

Cách xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp
01 Th 06

Cách xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp

Doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ phải nộp thuế thu nhập doanh nghiệp nếu có thu nhập chịu thuế. Cách xác định thu nhập chịu thuế được quy định cụ thể như sau: Căn cứ khoản 2 Điều 4 Thông tư 78/2014/TT-BTC (được sửa đổi bởi Điều...

Xem chi tiết

Xác định doanh thu khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp
01 Th 06

Xác định doanh thu khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp

Căn cứ khoản 1 Điều 8 Nghị định 218/2013/NĐ-CP, doanh thu để tính thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp (thuế TNDN) là toàn bộ tiền bán hàng hóa, tiền gia công, tiền cung cấp dịch vụ bao gồm cả khoản trợ giá, phụ thu, phụ trội mà doanh...

Xem chi tiết

Sơ lược về kế toán quá trình sản xuất
20 Th 05

Sơ lược về kế toán quá trình sản xuất

Kế toán quá trình sản xuất là hoạt động quan trọng nhất trong nền kinh tế, giúp tạo ra tài sản mới cho xã hội. Hoạt động này chỉ có trong doanh nghiệp sản xuất.    »» Xem thêm: Sơ lược về kế toán quá trình bán hàng Hạch Toán...

Xem chi tiết

Hướng dẫn quyết toán thuế TNCN từ tiền lương
13 Th 05

Hướng dẫn quyết toán thuế TNCN từ tiền lương

1. Cá nhân được ủy quyền quyết toán thuế TNCN từ tiền lương. Thông tư 92/2015/TT-BTC tại Điều 21, Khoản 3 Sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 16 Thông tư 156/2013/TT-BTC thì những cá nhân sau được ủy quyền quyết toán: – Cá nhân chỉ có thu nhập...

Xem chi tiết

Nhân viên Kế toán thuế là gì? Mô tả công việc của kế toán thuế
02 Th 05

Nhân viên Kế toán thuế là gì? Mô tả công việc của kế toán thuế

  Kế toán thuế là vị trí quan trọng đối với hoạt động quản lý tài chính của bất kỳ tổ chức, doanh nghiệp nào. Đây là một lĩnh vực phức tạp, đòi hỏi sự hiểu biết sâu rộng về hệ thống thuế, quy định của cơ quan thuế,...

Xem chi tiết