khoa-hoc

Khóa học kế toán

Khóa học Nguyên lý kế toán dành cho người mới bắt đầu

Khóa học Nguyên lý kế toán dành cho người mới bắt đầu

Khóa học Nguyên lý kế toán dành cho người mới bắt đầu tại ACC TRAINING sẽ giúp các bạn học viên định hướng về nghề kế toán để có mục tiêu phát triển. Khóa học sẽ trang bị những kiến thức cơ bản về kế  toán, học viên có...

Xem chi tiết

Khóa học Kế toán tổng hợp thực hành

Khóa học Kế toán tổng hợp thực hành

Khóa học Kế toán tổng hợp tại ACC TRAINING – Đào tạo kế toán sẽ giúp các bạn học viên làm quen với bộ chứng từ thực tế và quy trình luân chuyển chứng từ liên quan đến các nghiệp vụ kinh tế phát sinh trong doanh nghiệp thương...

Xem chi tiết

Khoá học Kế toán sản xuất

Khoá học Kế toán sản xuất

Khóa học kế toán sản xuất tại ACC TRAINING – Đào tạo kế toán sẽ giúp bạn tiếp cận với các nghiệp vụ kinh tế đặc thù của ngành sản xuất. Nội dung khóa học sẽ giúp bạn có được kiến thức chuyên sâu về kế toán trong doanh...

Xem chi tiết

Khóa học Kế toán thương mại

Khóa học Kế toán thương mại

Khóa học kế toán thương mại tại ACC TRAINING – Đào tạo kế toán sẽ giúp bạn tiếp cận với các nghiệp vụ kinh tế đặc thù của ngành thương mại. Nội dung khóa học sẽ giúp bạn có được kiến thức chuyên sâu về kế toán trong doanh...

Xem chi tiết

Khóa học kế toán dịch vụ

Khóa học kế toán dịch vụ

Khóa học kế toán dịch vụ tại ACC TRAINING sẽ giúp bạn tiếp cận với các nghiệp vụ kinh tế đặc thù của ngành dịch vụ. Nội dung khóa học sẽ giúp bạn có được kiến thức chuyên sâu về kế toán trong doanh nghiệp dịch vụ. Sau khóa...

Xem chi tiết

Khóa học Kế toán Nhà hàng

Khóa học Kế toán Nhà hàng

Khóa học kế toán Nhà hàng tại ACC TRAINING – Đào tạo kế toán sẽ giúp các bạn học viên trang bị toàn bộ kiến thức về hoạt động của nhà hàng, các nghiệp vụ kế toán đặc thù của ngành nhà hàng. Sau khóa học, học viên sẽ...

Xem chi tiết