Nguyên lý kế toán

Nguyên lý kế toán

Sơ lược về kế toán quá trình bán hàng
20 Th 05

Sơ lược về kế toán quá trình bán hàng

Kế toán quá trình bán hàng là gì? Nhiệm vụ của kế toán thuộc quá trình bán hàng là gì?    >> Xem thêm: Kế Toán Vốn Bằng Tiền Là Gì? Cách Hạch Toán Chi Tiết Mô tả công việc trưởng phòng hành chính nhân sự mới nhất 2024 Bật...

Xem chi tiết

Nội dung, ý nghĩa của phương pháp tổng hợp cân đối kế toán
15 Th 05

Nội dung, ý nghĩa của phương pháp tổng hợp cân đối kế toán

Giai đoạn tổng hợp số liệu là giai đoạn cuối của trình tự phản ánh, tuy nhiên cách thức tổng hợp số liệu như thế nào để dễ dàng, thuận tiện cho việc xử lý số liệu thì cần phải có một phương pháp nhất định, đáp ứng yêu...

Xem chi tiết

Phương pháp chứng từ kế toán
15 Th 05

Phương pháp chứng từ kế toán

Phương pháp chứng từ kế toán đóng vai trò là phương pháp đầu tiên được sử dụng trong hệ thống phương pháp hạch toán kế toán để phản ánh nghiệp vụ kinh tế.  Phương pháp chứng từ kế toán dùng để phản ánh, xác minh những nghiệp vụ kinh tế...

Xem chi tiết

Chi Phí Bán Hàng Là Gì? Chi Phí Bán Hàng Gồm Những Gì?
15 Th 05

Chi Phí Bán Hàng Là Gì? Chi Phí Bán Hàng Gồm Những Gì?

Chi phí bán hàng là một trong những khoản mục quan trọng ở trong báo cáo kết quả kinh doanh của doanh nghiệp. Việc hiểu rõ về chi phí bán hàng giúp cho doanh nghiệp tìm được biện pháp cải thiện được hiệu quả sản xuất, kinh doanh. 1....

Xem chi tiết

Chi phí nhân công trực tiếp
15 Th 05

Chi phí nhân công trực tiếp

Chi phí nhân công trực tiếp (tài khoản 622) bao gồm các khoản phải trả cho người lao động trực tiếp sản xuất sản phẩm, thực hiện dịch vụ thuộc danh sách quản lý của doanh nghiệp và cho lao động thuê ngoài theo từng loại công việc, như:...

Xem chi tiết