Tài liệu kế toán nhà hàng

Tài liệu kế toán nhà hàng

Lợi ích của kiểm soát tốt nội bộ nhà hàng
15 Th 03

Lợi ích của kiểm soát tốt nội bộ nhà hàng

Lợi ích của kiểm soát tốt nội bộ trong nhà hàng Kiểm soát nội bộ trong nhà hàng giúp ngăn chặn gian lận, giảm thiểu sai sót, tăng cường hiệu quả hoạt động, tạo sự đồng bộ đội ngũ nhân sự, từ đó nâng cao chất lượng dịch vụ....

Xem chi tiết

Hệ thống chi phí của nhà hàng
19 Th 09

Hệ thống chi phí của nhà hàng

Đối với nhà quản lý thì các chi phí là mối quan tâm hàng đầu, bởi vì lợi nhuận thu được nhiều hay ít chịu ảnh hưởng trực tiếp của những chi phí đã chi ra. Do đó, kiểm soát chi phí là vấn đề quan trọng và mang...

Xem chi tiết

Hướng dẫn xây dựng định lượng và kiểm soát Cost NVL bếp trong nhà hàng
19 Th 09

Hướng dẫn xây dựng định lượng và kiểm soát Cost NVL bếp trong nhà hàng

COST NVL BẾP LÀ CHI PHÍ NVL XUẤT DÙNG ĐỂ NẤU MÓN ĂN PHÁT SINH TRONG THÁNG, COST % LÀ TỶ LỆ CHI PHÍ NVL BẾP SO VỚI DOANH THU VÀ CHIẾM KHOẢNG 35%-50% TỔNG DOANH THU BẾP, TÙY THUỘC VÀO MÔ HÌNH KINH DOANH CỦA NHÀ HÀNG (NHÀ...

Xem chi tiết

Quy trình sửa chữa trong nhà hàng
19 Th 09

Quy trình sửa chữa trong nhà hàng

Trong quá trình hoạt động, đồ dùng trong nhà hàng thường xuyên hư hỏng. Do đó, việc sửa chữa được thực hiện thường xuyên nhằm đảm bảo hoạt động của nhà hàng. ACC TRAINING – Đào tạo kế toán xin chia sẻ quy trình kiểm soát nhằm giúp cho doanh...

Xem chi tiết

Quy trình mua sắm CCDC trong nhà hàng
19 Th 09

Quy trình mua sắm CCDC trong nhà hàng

Trong quá trình hoạt động, CCDC trong nhà hàng hao mòn dần theo thời gian dẫn tới cũ hoặc hỏng. Do đó, việc mua sắm CCDC bổ sung thường xuyên được thực hiện.  ACC TRAINING – Đào tạo kế toán xin chia sẻ quy trình kiểm soát nhằm giúp cho...

Xem chi tiết