Lỗi cơ sở dữ liệu WordPress: [Disk full (/tmp/#sql_27fb_0.MAI); waiting for someone to free some space... (errno: 28 "No space left on device")]
SHOW FULL COLUMNS FROM `gda_options`

Lỗi cơ sở dữ liệu WordPress: [Disk full (/tmp/#sql_27fb_0.MAI); waiting for someone to free some space... (errno: 28 "No space left on device")]
SELECT t.*, tt.*, tr.object_id FROM gda_terms AS t INNER JOIN gda_term_taxonomy AS tt ON t.term_id = tt.term_id INNER JOIN gda_term_relationships AS tr ON tr.term_taxonomy_id = tt.term_taxonomy_id WHERE tt.taxonomy IN ('category', 'post_tag', 'post_format') AND tr.object_id IN (2488, 2493, 2498, 2596, 2819) ORDER BY t.name ASC

Kế toán thuế GTGT - ACC Training - Đào tạo kế toán
Kế toán thuế GTGT

Kế toán thuế GTGT

Phân biệt đối tượng được miễn thuế, hưởng thuế suất 0% và không thuộc diện chịu thuế GTGT
09 Th 10

Phân biệt đối tượng được miễn thuế, hưởng thuế suất 0% và không thuộc diện chịu thuế GTGT

Lỗi cơ sở dữ liệu WordPress: [Disk full (/tmp/#sql_27fb_0.MAI); waiting for someone to free some space... (errno: 28 "No space left on device")]
SELECT relationships.id AS id, relationships.slug AS slug, relationships.display_name_plural AS display_name_plural, relationships.display_name_singular AS display_name_singular, relationships.driver AS driver, relationships.parent_domain AS parent_domain, relationships.child_domain AS child_domain, relationships.intermediary_type AS intermediary_type, relationships.ownership AS ownership, relationships.cardinality_parent_max AS cardinality_parent_max, relationships.cardinality_parent_min AS cardinality_parent_min, relationships.cardinality_child_max AS cardinality_child_max, relationships.cardinality_child_min AS cardinality_child_min, relationships.is_distinct AS is_distinct, relationships.scope AS scope, relationships.origin AS origin, relationships.role_name_parent AS role_name_parent, relationships.role_name_child AS role_name_child, relationships.role_name_intermediary AS role_name_intermediary, relationships.role_label_parent_singular AS role_label_parent_singular, relationships.role_label_child_singular AS role_label_child_singular, relationships.role_label_parent_plural AS role_label_parent_plural, relationships.role_label_child_plural AS role_label_child_plural, relationships.needs_legacy_support AS needs_legacy_support, relationships.is_active AS is_active, relationships.autodelete_intermediary AS autodelete_intermediary, relationships.parent_types AS parent_types_set_id, relationships.child_types AS child_types_set_id, GROUP_CONCAT(DISTINCT parent_types_table.type) AS parent_types, GROUP_CONCAT(DISTINCT child_types_table.type) AS child_types FROM gda_toolset_relationships AS relationships JOIN gda_toolset_type_sets AS parent_types_table ON (relationships.parent_types = parent_types_table.set_id ) JOIN gda_toolset_type_sets AS child_types_table ON (relationships.child_types = child_types_table.set_id ) WHERE ( ( relationships.child_domain = 'posts' ) AND ( child_types_table.type = 'post' ) ) AND ( relationships.is_active = 1 ) AND ( ( ( relationships.parent_domain != 'posts' OR parent_types_table.type IN ( 'post', 'page', 'attachment', 'oembed_cache', 'user_request', 'acf-field', 'wpcf7_contact_form', 'khoa-hoc' ) ) ) AND ( ( relationships.child_domain != 'posts' OR child_types_table.type IN ( 'post', 'page', 'attachment', 'oembed_cache', 'user_request', 'acf-field', 'wpcf7_contact_form', 'khoa-hoc' ) ) ) ) AND ( relationships.origin = 'wizard' ) GROUP BY relationships.id

Phân biệt đối tượng được miến thuế, hưởng thuế suất 0% và không thuộc diện chịu thuế  GTGT.Miễn thuế là trường hợp hàng hóa hay dịch vụ nằm trong đối tượng chịu thuế ở một mức thuế suất nhất định, có các căn cứ tính thuế rõ ràng và...

Xem chi tiết

Hướng dẫn cách tra cứu hóa đơn điện tử GTGT hợp pháp? Hóa đơn điện tử thật hay giả
13 Th 09

Hướng dẫn cách tra cứu hóa đơn điện tử GTGT hợp pháp? Hóa đơn điện tử thật hay giả

Hóa đơn điện tử đã bắt đầu được sử dụng rộng dãi,  Nhưng có khá nhiều các bạn kế toán , doanh nghiệp vẫn gặp khó khăn trong việc phân biệt hóa đơn điện tử hợp pháp hay không hợp pháp, hóa đơn thật giả. Bài viết dưới đâ,...

Xem chi tiết

Điều kiện khấu trừ thuế Giá trị gia tăng đầu vào mới nhất
12 Th 09

Điều kiện khấu trừ thuế Giá trị gia tăng đầu vào mới nhất

Tại điều 15, thông tư số 219/2013/TT/BTC quy định, điều kiện để khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào phải thỏa mãn những điều kiện sau: 1, Hóa đơn khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu phải là hóa đơn hợp lý, hợp lệ, hợp pháp. Có hóa...

Xem chi tiết

Thuế GTGT được khấu trừ được hạch toán như thế nào?
12 Th 09

Thuế GTGT được khấu trừ được hạch toán như thế nào?

Tài khoản thuế GTGT được khấu trừ – tài khoản 133 dùng để phản ánh số thuế GTGT đầu vào được khấu trừ, đẫ được khấu trừ,..Đây là tài khoản rất quan trọng đối với kế toán thuế. Bài viết sau đây ACC TRAINING sẽ hướng dẫn cách hạch toán chi...

Xem chi tiết

Thủ tục hủy hóa đơn giấy chuyển sang hóa đơn điện tử MỚI NHẤT 2020
12 Th 09

Thủ tục hủy hóa đơn giấy chuyển sang hóa đơn điện tử MỚI NHẤT 2020

Thời hạn bắt buộc sử dụng hóa đơn điện tử 01/11/2020 đang đến gần cũng là lúc nhiều doanh nghiệp có nhu cầu tìm hiểu về thủ tục hủy hóa đơn giấy chuyển sang hóa đơn điện tử. Bài viết dưới đây, ACC TRAINING  sẽ hướng dẫn doanh nghiệp...

Xem chi tiết