Kinh nghiệm kế toán
Kinh nghiệm kế toán

Vận Đơn Đi thẳng (Direct Bill of Lading) Là Gì?

Trong quá trình vận chuyển hàng hóa quốc tế, chứng từ vận tải đóng vai trò quan trọng trong việc quản lý và xác nhận hàng hóa. Và vận đơn đi thẳng hay Direct Bill of Lading là vận đơn đường biển giúp tối ưu hóa quá trình vận chuyển hàng hóa quốc tế.

1. Vận Đơn Đi thẳng (Direct Bill of Lading) Là Gì?

Vận đơn đi thẳng là loại vận đơn được sử dụng trong trường hợp hàng hóa được chở thẳng từ cảng bốc hàng sang cảng dỡ hàng, chỉ chở bằng một con tàu mà không qua chuyển tải hay tàu ghé cảng nào cả.

Vận đơn đi thẳng hay Direct Bill of Lading là vận đơn đường biển xác nhận rằng hàng hóa đã được nhận bởi nhà vận chuyển từ người gửi hàng và sẽ được giao trực tiếp tới người nhận cuối cùng.

Vận Đơn Đi thẳng

Vận Đơn Đi thẳng (Direct Bill of Lading) Là Gì?

> Xem thêm:

2. Đặc điểm của vận đơn đi thẳng

– Không qua trung gian, không chuyển nhượng quyền sở hữu.

Trong Direct B/L, hàng hóa được chuyển thẳng từ nơi người gửi đến địa điểm đích mà không qua bất kỳ một trung gian nào.

Vận đơn đi thẳng cũng quy định, người chỉ định ban đầu trong vận đơn là người có quyền nhận hàng, và sở hữu hàng hóa, nếu muốn chuyển quyền sở hữu cho bên thứ ba thì nhất thiết phải cần có sự đồng ý chuyển nhượng của người được chỉ định ban đầu.

– Giảm rủi ro cho hàng hóa.

Do không phải vận chuyển qua nhiều khâu trung gian, không tháo dỡ, bốc xếp nhiều lần nên rủi ro về mất mát, hư hỏng thiệt hại hàng hóa được giảm thiểu đáng kể.

– Quản lý đơn giản.

Quy trình vận chuyển của vận đơn đi thẳng không qua trung gian, giúp dễ dàng quản lý và theo dõi hàng hóa, quá trình vận chuyển do không có nhiều bên tham gia. Dễ dàng xác nhận là có quyền nhận hàng hóa, sở hữu hàng hóa.

– Không chuyển đổi hành trình.

Thông qua vận đơn đi thẳng hàng hóa được vận chuyển xuyên suốt trong một hành trình mà không qua trung gian hay điểm dừng nào, hàng hóa không bị chuyển tải qua các tàu, các container khác trước khi đến điểm đích.

– Thông tin chi tiết

Vận đơn đi thẳng cung cấp thông tin chi tiết về hàng hóa, bao gồm mô tả, số lượng, trọng lượng, và các điều kiện vận chuyển.

– Được sử dụng trong các giao dịch đặc biệt.

Direct Bill of Lading thường được lựa chọn trong các giao dịch thương mại đặc biệt hoặc trong trường hợp vấn đề bảo đảm an toàn hàng hóa, sự kiểm soát hàng hóa được coi trọng, ưu tiên hơn.

Bill of Lading

Đặc điểm của vận đơn đi thẳng

3. Quy trình lập vận đơn đi thẳng

Bước 1: Chuẩn bị các thông tin cần thiết

Thông tin người gửi hàng (Shipper), người nhận hàng (Consignee). Thông tin hàng hóa: Mô tả chi tiết hàng hóa, số lượng, trọng lượng, kích thước, mã HS. Thông tin về vận chuyển: Cảng đi, cảng đến, ngày giao hàng dự kiến…

Bước 2: Tìm kiếm và chọn lựa hãng tàu hoặc nhà vận tải.

Người gửi hàng liên hệ với các hàng tàu và yêu cầu về việc lập vận đơn đi thẳng, yêu cầu cung cấp các thông tin về vận chuyển: cảng đi, cảng đến, ngày giao hàng dự kiến, phương tiện vận chuyển.

Bước 3: Lập vận đơn đi thẳng

Hãng tàu hoặc nhà vận tải sử dụng các thông tin của người gửi hàng cung cấp để lập vận đơn đi thẳng. Trong đó sẽ chỉ định người nhận hàng (consignee) là người được chỉ định ban đầu và không có mục “To the order of [Tên Ngân Hàng]”.

Hai bên người gửi và hãng tàu cùng xác nhận và tiến hành ký kết vận đơn. Lúc đó vận đơn đi thẳng chính thức được phát hành.

Bước 4: Giao nhận và vận chuyển hàng hóa theo vận đơn đi thẳng

Người gửi hàng tiến hành giao hàng hóa cho hãng tàu hoặc nhà vận tải theo thời gian, địa điểm, thông tin hàng hóa đúng như đã cam kết. Hàng hóa sẽ được vận chuyển từ người gửi giao tới người mua theo hành trình đã thỏa thuận mà không chuyển tài hàng qua bất kỳ tàu, hay container nào.

Bước 5: Người mua nhận hàng tại điểm đích

Người nhận hàng (consignee) nhận hàng tại điểm đích theo đúng thông tin trên vận đơn đi thẳng đã ghi và là người có quyền sở hữu hàng hóa.

Trên đây là toàn bộ các thông tin, đặc điểm, quy trình lập và sử dụng vận đơn đi thẳng. Tùy vào từng trường hợp và mục đích của người gửi hàng, người mua hàng sẽ sử dụng của các vận đơn khác nhau.