Các trường hợp bị ấn định thuế. Cho doanh nghiệp khác vay lãi suất 0% sẽ bị ấn định thuế
ACC TRAINING
ACC TRAINING

Cho doanh nghiệp khác vay lãi suất 0% có bị ấn định thuế?

Một số doanh nghiệp cho doanh nghiệp khác vay với lãi suất 0%. Vậy các bên phải chịu trách nhiệm pháp lý như thế nào? Cho doanh nghiệp khác vay lãi suất 0% có bị ấn định thuế?

lai-suat-0

1. Các trường hợp bị ấn định thuế

Quy định về ấn định thuế đối với người nộp thuế theo phương pháp kê khai trong trường hợp vi phạm pháp luật về thuế được căn cứ vào điểm e khoản 01 Điều 37 Luật quản lý thuế số 78/2006/QH11

Căn cứ vào Điều 25 Thông tư 156/2013/TT-BTC hướng dẫn thi hành Luật quản lý thuế thì

“1. Người nộp thuế nộp thuế theo phương pháp kê khai bị ấn định thuế trong các trường hợp sau đây:

a) Không đăng ký thuế;
b) Không nộp hồ sơ khai thuế: nộp hồ sơ khai thuế sau mười ngày, kể từ ngày hết thời hạn nộp hồ sơ khai thuế hoặc ngày hết thời hạn gia hạn nộp hồ sơ khai thuế.
c) Không khai thuế, không nộp bổ sung hồ sơ thuế theo yêu cầu của cơ quan thuế hoặc khai thuế không chính xác, trung thực, đầy đủ về căn cứ tính thuế;
d) Không phản ánh hoặc phản ánh không đầy đủ, trung thực, chính xác số liệu trên sổ kế toán để xác định nghĩa vụ thuế;
đ) Không xuất trình sổ kế toán, hóa đơn, chứng từ và các tài liệu cần thiết liên quan đến việc xác định sổ thuế phải nộp trong thời hạn quy định;
e)Mua, bán, trao đổi và hạch toán giá trị hàng hóa, dịch vụ không theo giá trị giao dịch thông thường trên thị trường;
g) Có dấu hiệu bỏ trốn hoặc phát tán tài sản để không thực hiện nghĩa vụ thuế.

Các căn cứ ấn định thuế bao gồm:

a) Cơ sở dữ liệu của cơ quan thuế;

b) So sánh số thuế phải nộp của cơ sở kinh doanh cùng mặt hàng, ngành nghề, quy mô;

c) Tài liệu và kết quả kiểm tra, thanh tra còn hiệu lực.

2. Cho doanh nghiệp khác vay lãi suất 0% sẽ bị ấn định thuế

– Nếu doanh nghiệp cho doanh nghiệp khác vay với lãi suất 0%, là trường hợp  “trao đổi không theo giá trị giao dịch thông thường trên thị trường, vi phạm Điểm e Khoản 1 Điều 37 Luật quản lý thuế số 78/2006/QH11 ngày 29/11/2006 Điều 25 Thông tư 156/2013/TT-BTC – Hướng dẫn thi hành Luật quản lý thuế , quy định Người nộp thuế nộp thuế theo phương pháp kê khai bị ấn định thuế trong trường hợp  

+ Mua, bán, trao đổi và hạch toán giá trị hàng hoá, dịch vụ không theo giá trị giao dịch thông thường trên thị trường;

+ Mức chế tài: truy thu thuế TNDN, phạt 20% kê khai sai, 0.03%/ ngày ( trước 1/7/2016 là 0.05%/ ngày)

+ Thuộc đối tượng bị cơ quan thuế ấn định thuế khi cho doanh nghiệp khác vay với lãi suất 0%, cơ quan thuế có thể căn cứ mức thuế suất cho vay đối với ngân hàng để xử lý ấn định thuế truy thu thuế TNDN đối với doanh nghiệp

+ Do đó trường hợp kế toán xử lý vốn góp điều lệ  bị thiếu chưa đủ thì nên làm hợp đồng mượn/biên bản cho mượn…không nên làm hợp đồng vay 0%.

Như vậy khi cho doanh nghiệp khác vay lãi suất 0% sẽ bị ấn định thuế. Mong rằng bài viết sẽ hữu ích cho các bạn khi tìm hiểu về ấn định thuế TNDN theo tỷ lệ