Toàn bộ những điều cần biết về hóa đơn bán lẻ
Dịch vụ kế toán
Dịch vụ kế toán

Toàn bộ những điều cần biết về hóa đơn bán lẻ

1. Đối tượng được cấp quyền sử dụng hóa đơn bán lẻ 

Hóa đơn bán lẻ không cấp cho các doanh nghiệp mà cấp hóa đơn cho các hộ kinh doanh và cá nhân kinh doanh có phát sinh hoạt động mua bán, cung ứng hàng hóa cần sử dụng hóa đơn để giao cho khách hàng. 

Tham khảo: Chi phí môi giới hoa hồng cho cá nhân có tính vào chi phí được trừ không?

Với trường hợp doanh nghiệp đã phá sản, giải thể và quyết toán thuế, thực hiện đóng mã số thuế nếu phát sinh cho nhân viên khi có nhu cầu thanh lý tài sản mà cần sử dụng hóa đơn bán lẻ để giao cho người mua và những tổ chức bao gồm cơ quan, nhà nước không thuộc đối tượng phải nộp thuế GTGT tính theo phương pháp khấu trừ có bán đấu giá tài sản.

Lưu ý về trường hợp hóa đơn bán lẻ với cá nhân, hộ kinh doanh sử dụng như sau:

Trường hợp hộ cá nhân mà không kinh doanh thuộc trường hợp không kê khai và nộp thuế GTGT khi phát sinh doanh thu từ 100 triệu đồng trở xuống (mà không thuộc đối tượng nộp thuế GTGT) sẽ không được cấp hóa đơn lẻ.

Theo quy định tại khoản 2.5, Điều 4 Thông tư 96/2015/TT-BTC, trường hợp cơ quan thuế không cấp hóa đơn bán lẻ với cá nhân và hộ gia đình áp dụng với trường hợp này cơ quan thuế sẽ không cấp hóa đơn bán lẻ với cá nhân và hộ gia đình trừ trường hợp cấp cho cơ quan, cá nhân và đơn vị sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước để đi thuê chi phí tài sản với doanh nghiệp áp dụng với cả trường hợp doanh nghiệp có tài sản cho thuê có giá trị doanh thu lớn hơn 100 triệu/năm.

lap-hoa-don

 Quy định về cấp hóa đơn bán lẻ

Tham khảo: Hóa đơn đầu vào không đúng thời điểm

2. Đơn vị cấp hóa đơn bán lẻ theo quy định 

Theo quy định thì đơn vị cấp hóa đơn bán lẻ theo quy định với tổ chức, cá nhân cụ thể như sau: 

– Với tổ chức: là CQT nơi tổ chức đăng ký MST, nơi đóng trụ sở, hoặc nơi ghi trong quyết định thành lập

– Với hộ và cá nhân không kinh doanh: CQT nơi cấp MST, nơi đăng ký hộ khẩu…

– Trong trường hợp tổ chức và hộ cá nhân kinh doanh có tài sản bất động sản cho thuê thì  hộ và cá nhân không kinh doanh có bất động sản cho thuê thì cơ quan thuế quản lý địa bàn có bất động sản thực hiện cấp hóa đơn lẻ.

3. Thủ tục xin cấp hóa đơn lẻ?

– Đơn đề nghị cấp hóa đơn lẻ (mẫu số 3.4 Phụ lục 3 ban hành kèm theo Thông tư 39/2014/TT-BTC)

– Các giấy tờ liên quan (hợp đồng mua bán…)

– Người đề nghị cấp hóa đơn lẻ lập hóa đơn đủ 3 liên tại cơ quan thuế thì đơn vị kinh doanh phải nôp thuế đầy đủ theo quy định cụ thể trước khi nhận và nộp thuế đầy đủ theo quy định hóa đơn bán lẻ sau khi có được quy định nộp thuế và đề nghị cấp hóa đơn thì cơ quan thuế sẽ đóng dấu và nộp thuế đầy đủ theo quy định  trước khi nhận hóa đơn lẻ.  Chứng từ của người nộp thuế đề nghị cấp hóa đơn và cơ quan thuế sẽ có trách nhiệm đóng dấu cho cơ quan thuế vào phía trên và bên trai của liên 1, liên 2 trước khi giao cho người đề nghị cấp hóa đơn, trường hợp liên thứ 3 sẽ dùng để  lưu tại cơ quan thuế.

 Tuy nhiên khi sử dụng và làm đề nghị cấp hóa đơn bán lẻ, bạn cần biết những trường hợp nào cơ quan thuế sẽ không cấp hóa đơn bán lẻ bạn cần lưu ý những gì.

quy định về cấp hóa đơn bán lẻ cho doanh nghiệp

 Thủ tục xin cấp hóa đơn bán lẻ cho doanh nghiệp cần lưu ý những gì 

4. Trường hợp tổ chức, cá nhận không được cấp hóa đơn bán lẻ doanh nghiệp 

Nếu tổ chức kinh doanh hàng hóa không phải doanh nghiệp và hộ cá nhân kinh doanh không bán hàng hóa, dịch vụ thuộc đối tượng không chịu thuế giá trị gia tăng hoặc trường hợp tổ chức này không kê khai, nộp thuế GTGT thì đơn vị, tổ chức đó sẽ không  được cơ Trường hợp tổ chức không phải là doanh nghiệp, hộ và cá nhân không kinh doanh bán hàng hóa, dịch vụ thuộc đối tượng không chịu thuế giá trị gia tăng hoặc thuộc trường hợp không phải kê khai, nộp thuế giá trị gia tăng thì cơ quan thuế không cấp hóa đơn.

Trường hợp doanh nghiệp bị cưỡng chế nợ thuế, hoặc đang thuộc đối tượng bị theo dõi thì hóa đơn bán lẻ đó sẽ không có giá trị sử dụng. Trường hợp có văn bản đề nghị được cho phép sử dụng hóa đơn bán lẻ  với từng lô hàng, cách sử dụng công trình đảm bảo thanh toán các khoản chi phí đảm bảo sản xuất kinh doanh thì đơn vị nộp thuế, chủ doanh nghiệp phải làm văn bản cam kết thực hiện và nộp toàn bộ số thuế phát sinh trên hóa đơn bán lẻ để nộp tiền thuế có giá trị tối thiểu bằng 15% doanh thu trên hóa đơn được sử dụng. 

Khi tìm hiểu về hóa đơn bán lẻ bạn cần lưu ý về hóa đơn bán hàng và hóa đơn giá trị gia tăng được Chi cục thuế sẽ cấp lẻ theo từng lần phát sinh cho những đối tượng nêu trên. Hóa đơn này khác hoàn toàn với loại hóa đơn bán lẻ khi bạn đi mua hàng hoặc nhận được từ các cửa hàng bán lẻ.