Cách hạch toán hàng hết hạn sử dụng
Dịch vụ kế toán
Dịch vụ kế toán

Cách hạch toán hàng hết hạn sử dụng

1. Hàng hết hạn sử dụng có được tính là chi phí hợp lý khi tính thuế giá trị gia tăng

Để trả lời cho trường hợp hàng hết hạn sử dụng có được tính là chi phí hợp lý khi tính thuế GTGT được quy định trong nguyên tắc khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào

Theo khoản 1 điều 14 Thông tư 219/2013/TT-BTC

“Điều 14:Nguyên tắc khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào

1.Thuế GTGT đầu vào của hàng hóa, dịch vụ dùng cho sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ chịu thuế GTGT được khấu trừ toàn bộ, kể cả thuế GTGT đầu vào không được bồi thường của hàng hóa chịu thuế GTGT bị tổn thất

Các trường hợp tổn thất không được bồi thường được khấu trừ thuế GTGT đầu vào gồm: thiên tai, hỏa hoạn, các trường hợp tổn thất không được bảo hiểm bồi thường, hàng hóa mất phẩm chất, quá hạn sử dụng phải tiêu hủy. Cơ sở kinh doanh phải có đầy đủ hồ sơ, tài liệu chứng minh các trường hợp tổn thất không được bồi thường để khấu trừ thuế”

Vậy nếu hàng hóa bị hư hỏng, hết hạn sử dụng không được bồi thường và có đầy đủ bộ hồ sơ thì được khấu trừ thuế GTGT

2. Điều kiện đưa hàng hóa hỏng, hết hạn sử dụng vào chi phí hợp lý

– Hàng hóa bị hư hỏng do thay đổi quá trình sinh hóa tự nhiên, hàng hóa hết hạn sử dụng không được bồi thường thì được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế

Hồ sơ đối với hàng bị hư hỏng, hết hạn sử dụng bao gồm:

– Hồ sơ bồi thường thiệt hại được cơ quan bảo hiểm chấp nhận bồi thường (nếu có)

– Biên bản kiểm kê giá trị hàng hóa bị hư hỏng do doanh nghiệp lập. Biên bản phải xác định rõ giá trị hàng hóa bị hư hỏng và nguyên nhân hư hỏng cũng như số lượng, chủng loại, giá trị hàng hóa có thể thu hồi được kèm theo bảng kê xuất nhập tồn hàng hóa bị hư hỏng có xác nhận do đại diện hợp pháp của doanh nghiệp ký và chịu trách nhiệm

– Hồ sơ quy định trách nhiệm của tổ chức, cá nhân phải bồi thường (nếu có)

Ngoài bộ hồ sơ như trên thì doanh nghiệp còn phải lập hội đồng quyết định hủy hoặc quyết định thanh lý

Xem thêm: Tổng hợp các phương pháp tính giá hàng tồn kho sử dụng nhiều nhất

Hướng Dẫn Hạch Toán Doanh Thu Chưa Thực Hiện

3. Hạch toán hàng tồn kho hết hạn sử dụng

Khi trích lập quỹ dự phòng giảm giá hàng tồn kho

Nợ TK 632-Gía vốn hàng bán

    Có TK 229-Dự phòng tổn thất tài sản (2294)

Xử lý khoản dự phòng giảm giá hàng tồn kho đối với vật tư, hàng hóa bị hủy do hết hạn sử dụng

Nợ TK 229- Dự phòng tổn thất tài sản( số được bù đắp bằng dự phòng)

Nợ TK 632-Gía vốn hàng bán (nếu số tổn thất cao hơn số đã lập dự phòng)

    Có TK 152, 163, 155, 156

Trên đây là hướng dẫn cách hạch toán hàng hết hạn sử dụng, điều kiện để đưa hàng hóa bị hỏng, hết hạn sử dụng vào chi phí hợp lý. Mong rằng bài viết này hữu ích đối với các bạn đang học và làm kế toán kế toán

Xem thêm: Hợp đồng thử việc có phải đóng Bảo hiểm xã hội bắt buộc không?

11 Việc cần làm trước khi quyết toán thuế

Toàn bộ quy trình đăng ký mã số mã vạch cho Doanh nghiệp