Dịch vụ kế toán
Dịch vụ kế toán

10 nguyên tắc chuẩn mực dân kế toán phải biết

Làm kế toán ai cung nên biết rõ 10 nguyên tắc về chuẩn mực kế toán trước khi hạch toán, làm sổ sách hay lập báo cáo tài chính.

I. 10 nguyên tắc kế toán dân làm nghề phải biết

1. Underlying assumption

Giả định cơ bản của kế toán. Kế toán luôn có những giả định bắt buộc chuẩn mực, kế toán cần hiểu rõ bản chất của nguyên tắc kế toán này.

2. Going concern: hoạt động liên tục

The financial statements are normally prepared on the assumption that an entity is a going concern and will continue in operation for the foreseeable future (at least the next 12 months). Hence, it is assumed that the entity has neither the intention nor the need to liquidate or curtail materially the scale of its operations.

(Nguyên tắc lập BCTC được lập trên giả doanh nghiệp hoạt động liên tục trong thời điểm hiện tại và cả tương lai gần đó ( thời gian tối thiểu là 12 tháng). Với điều kiện là doanh nghiệp không có ý định giải thể hay thu hẹp quy mô hoạt động sản xuất của công ty đó).

3. Materiality concept: nguyên tắc trọng yếu

Information is material if omitting it or misstating it could influence decisions that users make onthe basis of financial information about a specific reporting entity

Nguyên tắc trọng yếu được đánh giá là tính chi tiết dựa trên hiêu quả thông tin trọng yếu. Nếu ghi thiếu thông tin hoặc ghi sai thông tin thì sẽ bị ảnh hưởng nghiêm trọng đến các quyết định của những người sử dụng thông tin kế toán đó).

4. Accruals basis: nguyên tắc cơ sở dồn tích

The effects of transactions and other events are recognized when they occur (and not as cash or its equivalent is received or paid) and they are recorded in the accounting records and reported in the financial statements of the periods to which they relate

(Theo nguyên tắc cơ sở dồn tích thì toàn bộ những giao dịch kế toán sẽ được ghi nhận ngay khi hoạt động này xảy ra. Tại thời kỳ nó phát sinh chứ không được tính đã thanh toán xong rồi mới ghi nhận nghiệp vụ).

nguyên tắc kế toán chuẩn mực
Nguyên tắc kế toán là thước đo đánh giá hiêu quả của hoạt động kế toán

5. Matching concept: nguyên tắc phù hợp

Revenue earned should be matched with the corresponding cost/expenditure incurred to generate this income.

(Theo nguyên tắc phù hợp thì doanh thu kiếm được khi hạch toán phải phù hợp với chi phí tương ứng để tạo ra khoản thu đó).

6. Prudence concept: nguyên tắc thận trọng

Prudence means to be cautious when exercising judgement. In particular, profits should not be recognized until realized, but a loss should be recognized as soon as it is foreseen

(Nguyên tăc thận trọng trong kế toán nghĩa khi đưa ra bất kỳ quyết định nào cũng phải cận thận khi đưa ra những quyết đoán. Theo nguyên tắc này kế toán sẽ ghi nhận lợi nhuận khi nó thực sự xảy ra với trường hợp là khoản lỗ thì sẽ được ghi nhận ngay khi nó được dự kiến).

7. Substance over form: nguyên tắc coi trọng nội dung hơn hình thức

Substance over form convention is that, whenever legally possible, the economic substance of a transaction should be reflected in financial statements rather than simply its legal form

(Nguyên tắc coi trọng nội dung hơn hình thức được hiểu như sau khi đánh giá tình hình tài chính và hoạt đông kinh tế của doanh nghiệp bản chất nội dung kinh tế của các giao dịch sẽ được xem xét và phản ánh trong những báo cáo tài chính mà không phải hình thức của nó.Như vậy hoạt động kinh tế chỉ được ghi nhận khi nó diễn ra, không thể ghi nhận suông).

8. Business entity concept: nguyên tắc thực thể kinh doanh

Financial statements always treat the business as a separate entity. For accounting purpose, the business unit is separate, distinct from its owners and exists in its own right

(Nguyên tắc thực thể kinh doanh được đánh giá trên những báo cáo tài chính xem doanh nghiệp là một thực thể riêng biệt. Mục tiêu kế toán tính theo nguyên tắc thực thể kinh doanh thì doanh nghiệp là tách rời với chủ sở hữu và tồn tại với những quyền riêng).

9. Fair presentation: nguyên tắc kế toán trình bày hợp lí

Financial statements are required to give a fair presentation or present fairly in all material respects the financial results of the entity

(Toàn bộ chứng từ, sổ sách và báo cáo tài chính sẽ được yêu cầu trình bày hợp ký trong toàn bộ những mặt trong yếu của doanh nghiệp).

10. Consistency concept: nguyên tắc nhất quán

To maintain consistency, the presentation and classification of items in the financial statements should stay the same from one period to the next, except as follows: there is a significant change in the nature of the operations or a change in presentation is required by an IFRS

(Tính nhất quán trong nguyên tắc kết toán là việc phân loại các khoản mục trên báo cáo tài chính phải giống nhau, trừ trường hợp doanh nghiệp có sự thay đổi trong nội bộ doanh nghiệp có sự thay đổi theo yêu cầu của IFRS).

Trên đây là 10 nguyên tắc trọng yếu trong kế toán mà ai làm nghề cũng cần biết. Hiểu và nắm được rõ bản chất những nguyên tắc chuẩn mực này bạn sẽ không lo bị phạt hay khiển trách vì không hiểu bản chất kế toán nữa.

Xem thêm: Nội dung, kết cấu và cách định khoản tài khoản 421

Lưu ý về các khoản chi phí trả trước, khấu hao tài sản cố định

Báo Cáo Tài Chính Hợp Nhất Là Gì? Nguyên Tắc Lập Và Trình Bày