Mẫu phiếu báo vật tư còn lại cuối kỳ

Mẫu phiếu báo vật tư còn lại cuối kỳ

Phiếu báo vật tư còn lại cuối kỳ theo thông tư 133/2016/TT-BTC
04 Th 01

Phiếu báo vật tư còn lại cuối kỳ theo thông tư 133/2016/TT-BTC

Mẫu Phiếu báo vật tư còn lại cuối kỳ  Theo thông tư 133/2016/TT-BTC được áp dụng với các doanh nghiệp vừa và nhỏ, nhằm sử dụng làm căn cứ tính giá thành sản phẩm và kiểm tra tình hình thực hiện định mức sử dụng vật tư. Ở bài...

Xem chi tiết