Phiếu báo vật tư còn lại cuối kỳ theo thông tư 133/2016/TT-BTC
Kinh nghiệm kế toán
Kinh nghiệm kế toán

Phiếu báo vật tư còn lại cuối kỳ theo thông tư 133/2016/TT-BTC

Mẫu Phiếu báo vật tư còn lại cuối kỳ

 Theo thông tư 133/2016/TT-BTC được áp dụng với các doanh nghiệp vừa và nhỏ, nhằm sử dụng làm căn cứ tính giá thành sản phẩm và kiểm tra tình hình thực hiện định mức sử dụng vật tư. Ở bài viết dưới đây,  sẽ hướng dẫn bạn cách viết mẫu phiếu này, đồng thời có sẵn mẫu để bạn có thể tải về một cách dễ dàng.

1. Mẫu Phiếu báo vật tư còn lại cuối kỳ theo thông tư 133/2016/TT-BTC

Mẫu Phiếu báo vật tư còn lại cuối kỳ theo thông tư 133/2016/TT-BTC  dùng để theo dõi số lượng vật tư còn lại cuối kỳ hạch toán ở đơn vị sử dụng, làm căn cứ tính giá thành sản phẩm và kiểm tra tình hình thực hiện định mức sử dụng vật tư.

Mẫu Phiếu báo vật tư còn lại cuối kỳ theo Thông tư 200 trên Excel mới ...

Phiếu báo vật tư còn lại cuối kỳ theo thông tư 133/2016/TT-BTC

2. Cách ghi Phiếu báo vật tư còn lại cuối kỳ theo thông tư 133/2016/TT-BTC

Góc bên trái của Phiếu báo vật tư còn lại cuối kỳ ghi rõ tên đơn vị (hoặc đóng dấu đơn vị), bộ phận sử dụng.

Số lượng vật tư còn lại cuối kỳ ở đơn vị sử dụng được phân thành hai loại:

– Nếu vật tư không cần sử dụng nữa thì lập Phiếu nhập kho (Mẫu số 02 – VT) và nộp lại kho.

– Nếu vật tư còn sử dụng tiếp thì bộ phận sử dụng lập Phiếu báo vật tư còn lại cuối kỳ thành 2 bản.

Phụ trách bộ phận sử dụng ký tên:

– 1 bản giao cho phòng vật tư (nếu có);

– 1 bản giao cho phòng kế toán.

Trên đây là phiếu báo vật tư còn lại cuối kỳ được ban hành kèm theo thông tư 133. Cảm ơn các bạn đã theo dõi!