Quy định về chi phúc lợi trực tiếp cho người lao động mới nhất
Kinh nghiệm kế toán
Kinh nghiệm kế toán

Quy định về chi phúc lợi trực tiếp cho người lao động mới nhất

1. Quy định liên quan

– Thông tư 96/2015/TT-BTC

– Thông tư 78/2014/TT-BTC

– Thông tư 151/2014/TT-BTC

– Thông tư 92/2015/TT-BTC

– Thông tư 111/2013/TT-BTC

– Công văn 2632/CT-TTHT về thuế TNCN đối với các khoản chi phúc lợi

chi-phi-phuc-loi

2. Nội dung các khoản phúc lợi trực tiếp cho người lao động

Được quy định tại điểm 4, thông tư 96/2015/TT-BTC sửa đổi bổ sung khoản 2 điều 6 thông tư 78/2014/TT_BTC, bao gồm:

– Chi đám hiếu, hỷ của người lao động và gia đình người lao động;

– Chi nghỉ mát cho người lao động

– Chi hỗ trợ điều trị cho người lao động.

– Chi hỗ trợ bổ sung kiến thức học tập cho người lao động tại cơ sở đào tạo

– Chi hỗ trợ gia đình người lao động bị ảnh hưởng bởi thiên tai, địch họa, tai nạn, ốm đau;

– Chi khen thưởng cho con của người lao động khi có thành tích tốt trong học tập;

– Chi hỗ trợ người lao động  chi phí đi lại ngày lễ, tết

– Chi bảo hiểm tai nạn, bảo hiểm sức khỏe, bảo hiểm tự nguyện khác cho người lao động. 

– Những khoản chi có tính chất phúc lợi khác.

»»» Tham khảo: Lộ Trình Học Kế Toán Cho Người Mới Bắt Đầu

3. Chi phúc lợi khi tính thuế TNDN

Quy định tại điểm 4 thông tư 96/2015/TT-BTC

– Tổng số chi có tính chất phúc lợi trực tiếp cho người lao động tối đa không quá 01 tháng lương bình quân thực tế đã chi trả trong năm tính thuế của doanh nghiệp.

+ Nếu doanh nghiệp đã làm đủ 12 tháng:

Lương bình quân 01 tháng = Quỹ lương thực tế đã chi trả trong năm : 12 tháng

+ Nếu doanh nghiệp chưa làm đủ 12 tháng:

Lương bình quân 01 tháng = Quỹ lương thực tế đã chi trả trong năm : số tháng thực tế trong năm.

– Tiền lương thực tế đã chi trả trong năm không bao gồm số tiền trích lập quỹ dự phòng tiền lương của năm trước chi trong năm quyết toán.

Ví dụ: Năm 2022, Quỹ lương thực hiện của Công ty Nam Hồng là 1,2 tỷ đồng.

Như vậy 01 tháng lương bình quân = 1.200.000.000 : 12 = 100.000.000 đồng.

Công ty Nam Hồng chỉ được tính vào chi phí được trừ chi phúc lợi trực tiếp cho người lao động năm 2022 tối đa là 100 triệu đồng.

4. Hồ sơ chứng từ của các khoản chi phúc lợi 

* Các khoản chi phúc lợi được quy định rõ 1 trong những văn bản sau:  Hợp đồng lao động, Quy chế tài chính, chi tiêu nội  bộ, Thỏa ước lao động tập thể, Quy chế lương thưởng.

* Các khoản chi phúc lợi có đầy đủ chứng từ:

– Đề nghị của công đoàn, người phụ trách bộ phận có nhu cầu chi

– Chứng từ chứng minh nội dung chi (bản photo giấy khen, giấy nhập viện, giấy kết hôn, giấy báo tử, …)

– Phê duyệt của cấp có thẩm quyền

– Chứng từ chi tiền mặt ( nếu có )

– Hóa đơn mua hàng hóa dịch vụ (nếu có)

– Trường hợp chi nghỉ mát cho người lao động cần có:

  + Hợp đồng kinh tế

  + Thanh lý hợp đồng

  + Bảng kê danh sách người lao động được tham gia đi nghỉ mát

  + Quyết định của Ban Giám đốc về việc đi nghỉ mát, quyết định phê duyệt kinh phí.

  + Hóa đơn tiền phòng, ăn uống (Nếu tổng giá thanh toán ghi trên hóa đơn từ 20 triệu đồng trở lên thì phải có chứng từ thanh toán qua ngân hàng)

5. Chi phúc lợi khi tính thuế TNCN

xu-ly-tien-luong

Quy định tại Khoản 5, Điều 11 Thông tư 92/2015/TT-BTC sửa đổi, bổ sung Khoản 2, Điều 2 Thông tư 111/2013/TT-BTC.

– Các khoản chi phúc lợi không phải tính thuế TNCN:

+ Chi đám hiếu, hỷ của người lao động và gia đình người lao động có quy định trong các văn bản của doanh nghiệp và dưới mức 01 tháng lương bình quân thực hiện. 

+ Các khoản chi không ghi đích danh tên hưởng mà ghi tên tập thể.

Ví dụ: Năm 2022, Công ty Nam Hồng tổ chức khóa đào tạo kỹ năng bán hàng cho phòng kinh doanh tại Công ty. Như vậy, khoản chi này không phải tính thuế TNCN.

– Các khoản chi phúc lợi phải tính thuế TNCN: Các khoản chi còn lại và ghi đích danh tên người hưởng.

6. Chi phúc lợi khi tính thuế GTGT

– Doanh nghiệp được khấu trừ thuế GTGT đầu vào nếu có đầy đủ hóa đơn, chứng từ hợp lệ.

– Có chứng từ thanh toán qua ngân hàng với các hóa đơn có tổng giá thanh toán từ 20 triệu đồng trở lên

– Tổng số chi không quá 01 tháng lương bình quân thực hiện.

7. Cách hạch toán khoản chi phúc lợi

– Khi chi tiền, xuất hàng hóa cho người lao động, hạch toán:

Nợ TK 642

Nợ TK 133 (Nếu có)  

   Có TK 111, 112, 152. 156   

   Có TK 3335 : (Nếu khoản chi có chịu thuế TNCN)

Trên đây là những quy định về chi phúc lợi trực tiếp cho người lao động mới nhất. Mong những chia sẽ trên sẽ giúp ích cho các bạn có những kiến thức đúng và đủ có công việc kế toán của mình.