ACC TRAINING
ACC TRAINING

Sự khác biệt giữa mô hình lớp ít học viên và dậy đại trà

ACCTRAINING – Đào tạo kế toán là một trong những mô hình tiên phong đầu tiên trong việc tổ chức lớp học ít học viên, dạy theo phương thức 1 kèm 1 và lớp tối đa 6 học viên. Giảng viên là những kế toán trưởng có nhiều kinh nghiệm sẽ giúp bạn có được kinh nghiệm trong thời gian ngắn nhất. ACCTRAINING – Đào tạo kế toán xin đưa ra sự so sánh giữa mô hình ít học viên và lớp đông dạy đại trà để các bạn có thể lựa chọn lớp học cho phù hợp với mình. Học kế toán tổng hợp thực hành dạy kèm quận hai bà trưng

Tiêu chí đánh giá Mô hình ít học viên Mô hình lớp đông
Số lượng học viên + 1-5 học viên + 10-20-30 học viên
Chất lượng 1. Tất cả học viên đều được hỏi và trao đổi trực tiếp với giáo viên

 

2. Trên 80% học được làm được

1. Chi 1% học viên hỏi và được giáo viên trả lời

 

2. 10% làm học được làm được

Chi phí + Giao động trên 4 triệu bao gồm:

 

1. Chi phí giảng viên cho mỗi buổi học

2. Chi phí kiến thức chung về kế toán

3. Chi phí hỗ trợ sau buổi học từ chính giảng viên trực tiếp dạy

4. Chi phí kèm cặp từng học viên trong mỗi buổi học

5. Chi phí tư vấn trên bộ chứng từ của từng học viên

6. Chi phí hỗ trợ chuyên môn cho từng học viên

+  Giao động từ 2.5-3 triệu bao gồm:

 

1. Chi phí giảng viên cho mỗi buổi học

2. Chi phí kiến thức chung về kế toán

3. Chi phí hỗ trợ sau khóa học

 Kiến thức 1. Kiến thức chung về kế toán

 

2. Kinh nghiệm giảng viên

3. Kiến thức đặc thù sâu cho từng lĩnh vực: Sản xuất, thương mại, dịch vụ

 

1. Kiến thức chung về kế toán
2. Kinh nghiệm giảng viên
 Hỗ trợ 1. Hỗ trợ trực tiếp từ giảng viên trong mỗi giờ học cho từng học viên
2. Hỗ trợ từ giảng viên sau khóa học khi học viên gặp vấn đề
3. Hỗ trợ chuyên môn từ giảng viên nhiều kinh nghiệm
1. Hỗ trợ trực tiếp từ giảng viên trong mỗi giờ học với học viên nào đặt câu hỏi
2. Hỗ trợ từ đội ngũ tư vấn sau khóa học khi học viên gặp vấn đề
 Cơ hội 1. Được nghe chia sẻ kinh nghiệm của giảng viên

 

2. Học và làm trên 1 ví dụ chung

3. Học chi tiết trên từng bộ chứng từ của từng loại hình sản xuất kinh doanh

4. Hỗ trợ chuyên môn từ giảng viên nhiều kinh nghiệm

1. Được nghe chia sẻ kinh nghiệm của giảng viên
2. Học và làm trên 1 ví dụ chung

Trên đây ACC TRAINING chia sẻ cho các bạn một số kinh nghiệm chọn lớp kế toán phù hợp.

Nếu như bạn muốn theo học kế toán thì có thể liên hệ 

ACC TRAINING – Đào tạo kế toán

Chuyên đào tạo các khóa học kế toán thực hành và làm dịch vụ kế toán thuế trọn gói tốt nhất thị trường

(Được giảng dạy và thực hiện bởi 100% các kế toán trưởng 15 năm kinh nghiệm)

HOTLINE: 0338714414