Phân biệt kế toán thuế và kế toán nội bộ
ACC TRAINING
ACC TRAINING

Sự khác biệt giữa kế toán thuế và kế toán nội bộ

KẾ TOÁN THUẾ – KẾ TOÁN NỘI BỘ KHÁC NHAU NHƯ NÀO? 

Đó là câu hỏi của rất nhều các bạn kế toán khi bắt đầu với nghề. Công việc của Kế toán thuế và kế toán nội bộ khác nhau như thế nào, tính chất công việc nào quan trọng hơn. Bài viết này, Acctraining – Đào tạo kế toán sẽ giúp bạn hiểu rõ được tính chất từng công việc của kế toán thuế và kế toán nội bộ, từ đó có thể chọn lựa được công việc phù hợp.

KẾ TOÁN THUẾ

Thuế là một khoản đóng góp bắt buộc và được quy định bởi các văn bản pháp luật do Nhà nước ban hành. Doanh nghiệp phải thực hiện kê khai nghĩa vụ và đóng thuế đầy đủ và đúng hạn. Chính vì thế, kế toán thuế đóng vai trò là cầu nối, liên kết giữa doanh nghiệp và nhà nước. Nhờ các công việc của kế toán thuế, nhà nước có thể quản lý được nền kinh tế dễ dàng hơn và giúp cho doanh nghiệp có thể kinh doanh một cách ổn định và thực hiện báo cáo thuế đúng theo quy định của nhà nước một cách rõ ràng, minh bạch.

Công việc của kế toán thuế:

 • Doanh nghiệp mới thành lập, kế toán cần lập tờ khai thuế môn bài vào nộp thuế môn bài.
 • Tập hợp hóa đơn, chứng từ phát sinh để theo dõi và hạch toán theo từng ngày.
 • Cuối tháng lập báo cáo thuế GTGT, thuế TNDN và thực hiện nộp thuế cho cơ quan nhà nước.
 • Hàng quý, làm báo cáo thuế tháng của quý đó và báo cáo thuế GTGT, TNDN và TNCN và báo cáo sử dụng hóa đơn.
 • Cuối năm lập BCTC, báo cáo thuế cho tháng cuối năm của quý 4 và báo cáo quyết toán thuế TNCN.

Trách nhiệm của kế toán thuế:

 • Làm việc trực tiếp với cơ quan thuế khi có phát sinh.
 • Kiểm tra, đối chiếu hóa đơn GTGT với bảng kê đầu ra, đầu vào.
 • Hàng tháng lập báo cáo tổng hợp thuế GTGT đầu ra của toàn công ty, phân loại theo thuế suất.
 • Hàng tháng, lập báo cáo tổng hợp thuế GTGT đầu vào của công ty theo tỷ lệ phân bổ đầu ra được khấu trừ.
 • Theo dõi báo cáo tình hình nộp ngân sách, tồn đọng nộp ngân sách, hoàn thuế của công ty.
 • Phối hợp với kế toán tổng hợp đối chiếu sổ sách, số liệu báo cáo thuế giữa các cơ sở, giữa báo cáo và quyết toán.
 • Lập hồ sơ, ưu đãi đối với dự án đầu tư mới, đăng ký mới hoặc điều chỉnh giảm khi có phát sinh.
 • Lập báo cáo tổng hợp thuế theo định kỳ hoặc đột xuất.
 • Kiểm tra hóa đơn đầu vào, đánh số thứ tự để dễ truy tìm, phát hiện loại hóa đơn không hợp pháp thông báo đến cơ sở có liên quan.
 • Hàng tháng đóng chứng từ báo cáo thuế của công ty.
 • Kiểm tra báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn để nộp báo cáo cho cục thuế.
 • Lập bảng kê danh sách lưu trữ, bảo quản hóa đơn thuế GTGT theo thời gian, thứ tự số quyển, không để thất thoát, hư hỏng.
 • Kiểm tra, đối chiếu biên bản nhận, trả hàng để điều chỉnh doanh thu, báo cáo thuế kịp thời khi có phát sinh.
 • Cập nhật thông tin kịp thời về sự thay đổi của Luật thuế, các Thông tư, Nghị định mới ban hành có liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty để thực hiện.
 • Theo dõi tình hình giao nhận hóa đơn.
 • Hàng tháng, quý, năm báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn trong kỳ.
 • KẾ TOÁN NỘI BỘ

  Kế toán nội bộ trong doanh nghiệp có nhiệm vụ tập hợp tất cả các phát sinh thực tế, từ những phát sinh không có hóa đơn, chứng từ, qua đó lấy căn cứ xác định lãi, lỗ thực tế của doanh nghiệp. 

  Công việc của kế toán nội bộ:

  • Phát hành, kiểm tra, kiểm soát tính hợp lệ, hợp pháp của chứng từ kế toán nội bộ và luân chuyển theo đúng trình tự.
  • Hạch toán các chứng từ kế toán nội bộ.
  • Lưu trữ các chứng từ nội bộ một cách khoa học, hợp lý và an toàn.
  • Kiểm soát và phối hợp thực hiện công việc đối với các kế toán nội bộ khác,
  • Lập báo cáo hàng tuần, tháng, quý, hoặc báo cáo đột xuất theo yêu cầu của nhà quản lý doanh nghiệp.

  Bên cạnh đó, kế toán nội bộ có thể giao nhiệm vụ thống kê, phân tích số liệu về tình hình sản xuất, kinh doanh thực tế của doanh nghiệp. Từ đó làm căn cứ để đưa ra những tư vấn cho giám đốc điều hành về các quyết định của doanh nghiệp.

Nếu như bạn muốn theo học kế toán thì có thể liên hệ 

ACC TRAINING – Đào tạo kế toán

Chuyên đào tạo các khóa học kế toán thực hành và làm dịch vụ kế toán thuế trọn gói tốt nhất thị trường

(Được giảng dạy và thực hiện bởi 100% các kế toán trưởng 15 năm kinh nghiệm)

HOTLINE: 0338714414