ACC TRAINING
ACC TRAINING

Điều kiện khấu trừ thuế Giá trị gia tăng đầu vào mới nhất

Tại điều 15, thông tư số 219/2013/TT/BTC quy định, điều kiện để khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào phải thỏa mãn những điều kiện sau:

1, Hóa đơn khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu phải là hóa đơn hợp lý, hợp lệ, hợp pháp.

Có hóa đơn giá trị gia tăng hợp pháp của hàng hóa, dịch vụ mua vào hoặc chứng từ nộp thuế Giá trị gia tăng khâu nhập khẩu hoặc chứng từ nộp thuế Giá trị gia tăng thay cho phía nước ngoài.

2, Phải có chứng từ thanh toán qua ngân hàng.

Được hiểu là: những hóa đơn thanh toán có giá trị lớn hơn 20 triệu đồng thì phải thanh toán qua ngân hàng. Và phải có chứng từ thanh toán, (nghĩa là chuyển từ tài khoản bên mua sang tài khoản bên bán. Tài khoản phải được đăng kí hoặc thông báo với cơ quan thuế.) 

Chú ý:  từ ngày 15 tháng 12 năm 2016 theo  thông tư 173 sửa đổi thông tư 219 thì Đã bỏ quy định trên. Có nghĩa là tài khoản của doanh nghiệp không cần đăng kí với cơ quan thuê vẫn sẽ được khấu trừ thuế Giá trị gia tăng đầu vào.

3, Đối với những hóa đơn mua theo hình thức mua trả chậm, trả góp lớn hơn 20 triệu đồng.

Đối với hàng hóa dịch vụ mua theo hình thức mua trả chậm, trả góp có giá trị hàng hóa, dịch vụ mua vào từ 20 triệu đồng trở lên, cơ sở kinh doanh căn cứ theo hợp đồng mua hàng hóa, dịch vụ bằng văn bản, hóa đơn giá trị gia tăng và chứng từ thanh toán qua ngân hàng của hàng hóa, dịch vụ mua trả chậm, trả góp để kê khai, khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào. Trường hợp chưa có chứng từ thanh toán qua ngân hàng do chưa đến thời điểm thanh toán theo hợp đồng thì cơ sở  kinh doanh vẫn được kê khai, khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào. học kế toán tổng hợp ở đâu tốt nhất hà nội

Trong  trường hợp khi thanh toán mà cơ sở kinh doanh không có chứng từ thanh toán qua ngân hàng thì cơ sở kinh doanh phải kê khai, điều chỉnh giảm số thuế GTGT đã được khấu  trừ  đối với phần giá trị hàng hóa, dịch vụ không có chứng từ thanh toán qua ngân hàng vào kỳ tính thuế phát sinh việc thanh toán bằng tiền mặt( kể cả các trường hợp cơ quan thuế và các cơ quan chức năng đã có quyết định thanh tra, kiểm tra kỳ tính thuế có phát sinh thuế GTGT đã kê khai khấu trừ)

Đến thời điểm thanh toán theo hợp đồng hoặc đến ngày 31/12, mà không có chứng từ thanh toán qua ngân hàng thì doanh nghiệp phải kê khai điều chỉnh giảm số thuế giá trị gia tăng đầu vào đã khấu trừ

Khi nào có chứng từ thanh toán thì kê khai điều chỉnh tăng.

 

4, Các trường hợp cần chú ý để đủ điều kiện khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào

a,Hóa đơn giá trị gia tăng sử dụng  không đúng quy định của pháp luật

Hóa đơn ghi sai hoặc ghi không ghi các chỉ tiêu như tên , địa chỉ mã số thuế của người bán. Vì thế không xác định được người bán.

Hóa đơn không  ghi hoặc ghi không đúng một trong các chỉ tiêu như tên, địa chỉ, mã số thuế của người mua nên không  xác định được người mua.

Hóa đơn, chứng từ nộp thuế  giá trị gia tăng giả, hóa đơn bị tẩy xóa, hóa đơn khống ( không có hàng hóa, dịch vụ kèm theo

Hóa đơn ghi giá trị không đúng giá trị thực tế của hàng hóa, dịch vụ mua bán hoặc trao đổi

b, Nếu mua hàng hóa, dịch vụ của một nhà cung cấp mỗi lần có giá trị nhỏ hơn 20 triệu. Nhưng mua  nhiều lần trong cùng 1 ngày. Có tổng giá trị lớn hơn 20 triệu đồng thì chỉ được khấu trừ thuế đối với những hóa đơn có chứng từ thanh toán qua ngân  hàng. Nhà cung cấp là người nộp thuế có mã số thuế trự, trực tiếp khai và nộp thuế giá trị gia tăng.

c, Nếu doanh nghiệp mua xe ô tô dưới 9 chỗ ngồi  mà doanh nghiệp đó không phải là doanh nghiệp kinh doanh doanh vận tải , hành khách du lịch mà có giá trị lớn hơn 1,6 tỷ.  Doanh nghiệp  chỉ được khấu trừ thuế giá trị gia tăng phần 1,6 trở xuống và phần vượt trội không được khấu trừ.

d, Đối với những hóa đơn có thu phí, lệ phí chỉ kê khai phần chịu thuế còn phần phí, lệ phí không chịu thuế thì phân loại tiền đó ra.

5, Các trường hợp thanh toán  không dung tiền mặt khác để  khấu trừ thuế  GTGT đầu vào

  • Hàng hóa, dịch vụ mua theo phương thức thanh toán, bù trừ giữa giá trị hàng hóa, dịch vụ mua với giá trị hàng hóa, dịch vụ bán ra.
  • Hàng hóa, dịch vụ mua vào theo phương thức bù trừ công nợ như vay, mượn tiền.
  • Hàng hóa dịch vụ mua vào được thanh toán, ủy quyền qua  bên thứ 3 thanh toán qua ngân hàng
  • Hàng hóa, dịch vụ mua vào được thanh toán qua ngân hàng vào tài khoản của bên thứ ba mở tại kho bạc nhà nước. Để thực hiện cưỡng chế bằng biện pháp thu tiền, tài sản do tổ chức, cá nhân khác nắm giữ thì cũng được khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào.

ACC TRAINING chúc bạn thành công!

Bạn có thể tham khảo thêm khóa học kế toán tổng hợp thực hành tại hà nội để được đội ngũ kế toán trưởng hướng dẫn và xử lý các nghiệp vụ kế toán.

Tag: khấu trừ thuế giá trị gia tăng, nguyên tắc khấu trừ thuế giá trị gia tăng, thuế giá trị gia tăng đầu vào, chứng từ thanh toán qua ngân hàng, khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào,