Kinh nghiệm kế toán
Kinh nghiệm kế toán

Hướng dẫn đầy đủ về quy trình kế toán trong công ty Logistics

Được coi là ngành nhiều tiềm năng phát triển, logistics là loại hình mới mẻ được nhiều kế toán lựa chọn. Tuy nhiên, do tính chất mới mẻ nên nhiều kế toán vẫn còn e dè trong quy trình kế toán ở công ty logistics. Căn cứ vào nghiệp vụ trong quy trình hạch toán, dưới đây ACC TRAINING sẽ đưa ra một số ví dụ về quy trình kế toán Logistics để các bạn tham khảo. 

>>>>>> xem thêm: Kinh nghiệm kiểm tra nhanh báo cáo tài chính trước khi quyết toán

1.Quy trình hạch toán kế toán hàng nhập khẩu

1.1. Căn cứ vào bộ chứng từ nhập khẩu:

Kế toán logistic có thể dựa trên hóa đơn thương mại, phiếu đóng gói packing list, đơn đặt hàng, vận đơn, tờ khai, giấy tờ chứng minh đủ điều kiện nhập khẩu…), hạch toán như sau:

Nợ TK 151 – Hàng đi đường (nếu hàng chưa về nhập kho)

Nợ TK 156, 158 – Hàng hóa, hàng kho bảo thuế (nếu hàng đã về nhập kho)

Có TK 331 – Phải trả cho người bán

Lưu ý: Kế toán hạch toán theo dõi đúng loại ngoại tệ của giao dịch phát sinh và quy đổi ra đồng VND theo tỷ giá thực tế quy định tại Thông tư 200/2014/TT-BTC.

1.2. Căn cứ vào bộ chứng từ nộp thuế ở khâu nhập khẩu

(Tờ khai hải quan, giấy nộp tiền vào ngân sách nhà nước, giấy đề nghị thanh toán…), hạch toán như sau:

Hạch toán thuế nhập khẩu, thuế tiêu thụ đặc biệt khâu nhập khẩu

Nợ TK 151, 156 – Hàng đi đường hoặc hàng hóa

Có TK 3333 – Thuế nhập khẩu

Có TK 3332 – Thuế tiêu thụ đặc biệt

Hạch toán thuế GTGT hàng nhập khẩu

Nợ TK 133 – Thuế GTGT được khấu trừ

Có TK 33312 – Thuế GTGT hàng nhập khẩu

Hạch toán thanh toán thuế nhập khẩu, thuế tiêu thụ đặc biệt và thuế GTGT hàng nhập khẩu:

Nợ TK 3333, 3332 – Thuế nhập khẩu, thuế tiêu thụ đặc biệt

Nợ TK 33312 – Thuế GTGT hàng nhập khẩu

Có TK 111, 112 – Tiền mặt hoặc tiền gửi ngân hàng

1.3. Căn cứ vào chứng từ logistic:

Là những chi phí có liên quan đến việc nhập khẩu lô hàng, tính từ thời điểm đặt hàng đến lúc nhập hàng về kho (hóa đơn GTGT của các hãng tàu, đại lý logistic, cơ quan hải quan…) hạch toán như sau:

Nợ TK 151, 156 – Hàng đi đường hoặc hàng hóa

Có TK 331 – Phải trả người bán

Lưu ý: Kế toán tiến hành phân bổ chi phí logistic cho từng mã hàng hóa của lô hàng nhập khẩu. Tiêu thức phân bổ: theo trị giá hoặc theo số lượng, phân bổ toàn phần hoặc phân bổ từng phần tùy thuộc vào thực tế phát sinh

1.4. Căn cứ vào chứng từ thanh toán lô hàng nhập khẩu, hạch toán như sau:

Nợ TK 331 – Phải trả người bán

Có TK 111, 112 – Tiền mặt hoặc tiền gửi ngân hàng

Lưu ý:

+ Nếu phát sinh giao dịch thanh toán L/C (letter credit), kế toán cần hạch toán qua tài khoản 244 – Cầm cố, thế chấp, ký quỹ, ký cược

+ Hàng nhập khẩu thường được thanh toán bằng ngoại tệ (không phải tiền Việt nam đồng). Do đó kế toán phải ghi nhận chênh lệch tỷ giá phát sinh khi thanh toán. Nếu phát sinh lãi chênh lệch tỷ giá, kế toán hạch toán vào tài khoản 515. Nếu phát sinh lỗ chênh lệch tỷ giá, kế toán hạch toán vào khoản 635

+ Cuối năm tài chính, tại thời điểm lập BCTC, Kế toán phải tiến hành đánh giá lại tỷ giá hối đoái của khoản mục tiền tệ tương ứng với số dư bên có của TK 331. Nếu phát sinh lãi chênh lệch tỷ giá, kế toán hạch toán vào tài khoản 515. Nếu phát sinh lỗ chênh lệch tỷ giá, kế toán hạch toán vào khoản 635

1.5. Căn cứ vào chứng từ thanh toán phí logistic, hạch toán như sau:

Nợ TK 331 – Phải trả người bán

Có TK 111, 112 – Tiền mặt, tiền gửi ngân hàng

Hướng dẫn đầy đủ về quy trình kế toán trong công ty Logistics

Hướng dẫn đầy đủ về quy trình kế toán trong công ty Logistics

2. Quy trình hạch toán kế toán xuất khẩu hàng hóa

2.1. Căn cứ vào bộ chứng từ xuất khẩu:

(Hóa đơn giá trị gia tăng, hóa đơn thương mại, đơn đặt hàng, đơn giao hàng, hợp đồng, tờ khai, giấy tờ chứng minh hàng đủ điều kiện xuất khẩu…) hạch toán như sau:

Ghi nhận doanh thu:

Nợ TK 112 – Tiền gửi ngân hàng (Nếu khách hàng trả tiền ngay)

Nợ TK 131 – Phải thu khách hàng (Nếu khách hàng chưa thanh toán)

Có TK 511 – Doanh thu

Có TK 333 – Thuế phải nộp NS (chi tiết các loại thuế xuất khẩu phải nộp nếu có)

Ghi nhận giá vốn:

Nợ TK 632 – Giá vốn hàng bán

Có TK 156, 158 – Hàng hóa, hàng kho bảo thuế

Lưu ý:

+ TH xuất khẩu hàng hóa ra nước ngoài, thì không cần xuất hóa đơn GTGT mà chỉ cần hóa đơn thương mại Commercial invoice.

+ Kế toán cần hạch toán theo dõi đúng loại ngoại tệ tương ứng với giao dịch phát sinh và quy đổi ra đồng VND theo tỷ giá thực tế quy định tại thông tư 200/2014/TT-BTC

2.1. Căn cứ vào hóa đơn logistic của các công ty logistic, đại lý logistic

(Chi phí làm hàng, chi phí vận chuyển, chi phí mở tờ khai…) tính từ thời điểm xuất hàng ra khỏi kho đến khi hàng hóa đã được giao cho khách hàng, hạch toán như sau:

Nợ TK 641 – Chi phí bán hàng

Có TK 331 – Phải trả người bán

2.2. Căn cứ vào chứng từ nộp thuế xuất khẩu (nếu có), hạch toán như sau:

Nợ TK 333 – Thuế xuất khẩu phải nộp NSNN (chi tiết rõ loại thuế XK phải nộp)

Có TK 111, 112 – Tiền mặt, tiền gửi ngân hàng

2.3. Căn cứ vào chứng từ thu tiền bán hàng (Giấy báo có của ngân hàng), hạch toán như sau:

Nợ TK 112 – Tiền gửi ngân hàng

Cớ TK 131 – Phải thu khách hàng

Lưu ý:

+ Hàng xuất khẩu thường được thanh toán bằng ngoại tệ (không phải tiền Việt nam đồng). Do đó kế toán phải ghi nhận chênh lệch tỷ giá phát sinh khi thanh toán. Nếu phát sinh lãi chênh lệch tỷ giá, kế toán hạch toán vào tài khoản 515. Nếu phát sinh lỗ chênh lệch tỷ giá, kế toán hạch toán vào khoản 635

+ Cuối năm tài chính, tại thời điểm lập BCTC, Kế toán phải tiến hành đánh giá lại tỷ giá hối đoái của khoản mục tiền tệ tương ứng với số dư bên nợ của TK 131. Nếu phát sinh lãi chênh lệch tỷ giá, kế toán hạch toán vào tài khoản 515. Nếu phát sinh lỗ chênh lệch tỷ giá, kế toán hạch toán vào khoản 635

2.4. Căn cứ vào chứng từ thanh toán tiền cho công ty, đại lý logistic, hạch toán như sau:

Nợ TK 331 – Phải trả người bán

Có TK 111, 112 – Tiền mặt, tiền gửi ngân hàng

Trên đây là quy trình của kế toán logistic, những kiến thức sau hỗ trợ cho kế toán trong công việc trong việc làm kế toán tại doanh nghiệp logistic. 

Bài viết liên quan :Hướng dẫn điền biên bản điều chỉnh hóa đơn sai số tiền
Các bạn có thể xem nhiều bài viết hay hơn nữa tại: www.acctraining.vn
 
ACC TRAINING tự hào là một trong những trung tâm đào tạo kế toán thực tế tốt nhất hiện nay.Trung tâm cam kết hỗ trợ học viên đến khi các bạn có thể làm được việc thì thôi mà không cần phát sinh thêm bất cứ khoản chi phí nào cả. Liên hệ tới Hotline 0338714414 để tham gia khóa học kế toán tổng hợp thực hành để được các kế toán trưởng hướng dẫn các nghiệp vụ kế toán.
 
ACC TRAINING chúc bạn thành công!