Kinh nghiệm kế toán
Kinh nghiệm kế toán

Hệ Thống Tài Khoản Kế Toán Hành Chính Sự Nghiệp Theo Thông Tư 107

 I. Hệ thống tài khoản kế toán hành chính sự nghiệp mới nhất

1.Danh mục tài khoản kế toán hành chính sự nghiệp

he-thong-tai-khoan-theo-thong-tu-107-001
he-thong-tai-khoan-theo-thong-tu-107-002
he-thong-tai-khoan-theo-thong-tu-107-003
he-thong-tai-khoan-theo-thong-tu-107-004
he-thong-tai-khoan-theo-thong-tu-107-005
he-thong-tai-khoan-theo-thong-tu-107-006
he-thong-tai-khoan-theo-thong-tu-107-007
he-thong-tai-khoan-theo-thong-tu-107-008
he-thong-tai-khoan-theo-thong-tu-107-009-minhe-thong-tai-khoan-theo-thong-tu-107-010he-thong-tai-khoan-theo-thong-tu-107-011
he-thong-tai-khoan-theo-thong-tu-107-012
he-thong-tai-khoan-theo-thong-tu-107-013he-thong-tai-khoan-theo-thong-tu-107-014

Tài khoản nào không có số dư trong hệ thống tài khoản kế toán hành chính sự nghiệp

– Tài khoản loại 5: Các khoản doanh thu. Có tính chất là tăng ghi bên có, giảm ghi bên nợ, cuối kỳ không có số dư.

– Tài khoản loại 6: Các khoản chi. Có tính chất là tăng ghi bên nợ, giảm chi ghi bên có, cuối kỳ thường không có số dư .Nếu có số dư thì là các khoản chi không được duyệt và kết chuyển về năm trước.

Các tài khoản có số dư trong hệ thống tài khoản kế toán hành chính sự nghiệp

– Tài khoản loại 0: là các tài khoản ngoại bảng. Cuối kỳ có số dư bên Nợ

– Tài khoản loại 1, loại 2: là tài khoản về tài sản. Với tính chất tăng ghi bên Nợ, giảm ghi bên Có. Cuối kỳ có số dư bên Nợ

– Tài khoản loại 3: Tăng ghi bên có, giảm ghi bên nợ

Xem thêm:

Loại Hình Doanh Nghiệp Là Gì? Các Loại Hình Doanh Nghiệp Ở Việt Nam

8 cách tra cứu mã số thuế cá nhân online bằng CCCD/CMND CHÍNH XÁC

Các khoản nộp thuế có được tính là chi phí hợp lý không?