Kinh nghiệm kế toán
Kinh nghiệm kế toán

Công việc của kế toán tổng hợp bao gồm những gì?

Kế toán tổng hợp là ai?

cong-viec-cua-ke-toan-tong-hop-2
Nhiệm vụ kế toán tổng hợp là đảm nhiệm về số liệu chi tiết đến tổng hợp trên kế toán.

Kế toán tổng hợp là người chịu trách nhiệm ghi chép, phản ánh và thống kê các số liệu, dữ liệu trên các tài khoản, sổ sách kế toán và báo cáo tài chính theo các chỉ tiêu giá trị của doanh nghiệp một cách tổng quát nhất.

Nói cách khác, nhiệm vụ kế toán tổng hợp là đảm nhiệm về số liệu chi tiết đến tổng hợp trên kế toán. Chính vì vậy mà vị trí này đóng vai trò vai trò khá quan trọng trong việc giải quyết chính xác các vấn đề tài chính của doanh nghiệp.

Công việc của kế toán tổng hợp bao gồm những gì?

Với mỗi người làm công việc của kế toán tổng hợp, tính chất công việc thường đòi hỏi sự bao quát từ lúc thu thập, xử lý dữ liệu trên các chứng từ kế toán hàng ngày cho tới việc thực hiện báo cáo tài chính và báo cáo thuế tháng, quý, năm.

Dưới đây là mô tả công việc kế toán tổng hợp khách quan và chính xác nhất:

Công việc của kế toán tổng hợp làm hàng ngày

 • Thu thập, lưu trữ, xử lý các dữ liệu kế toán trên các chứng từ kế toán phát sinh. Kiểm tra mức độ hợp lệ của các hóa đơn, chứng từ để quyết định đưa vào sổ sách kế toán hay không. 
 • Lập các phiếu thu, chi, xuất hàng, nhập kho, hóa đơn bán hàng,… tại các thời điểm phát sinh nghiệp vụ, tránh chậm trễ dẫn đến việc thiếu sót trong khâu khớp quỹ hay kiểm kê hàng hóa tồn kho hàng ngày,….
 • Vào dữ liệu sổ quỹ, sổ tiền gửi và các sổ liên quan khác.
cong-viec-cua-ke-toan-tong-hop-3
Theo dõi công nợ với khách hàng, nhà cung cấp là một trong những nhiệm vụ của kế toán tổng hợp

Công việc của kế toán tổng hợp hàng tháng

 • Lập các tờ khai thuế GTGT, TNCN, TNDN, báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn và các loại thuế khác (nếu doanh nghiệp phải nộp báo cáo theo tháng)
 • Theo dõi công nợ với khách hàng, nhà cung cấp
 • Hóa đơn đầu ra phát sinh tháng nào cần kê luôn vào tháng đó
 • Lập bảng tính lương, bảng lương làm thêm giờ, bảo hiểm, các khoản lương thưởng, phụ cấp khác để chi trả cho người lao động
 • Tính lại trị giá hàng tồn kho, giá vốn hàng bán, khấu hao tài sản cố định, phân bổ công cụ dụng cụ,…

Công việc hàng quý

Khác với hàng tháng, mỗi quý các kế toán tổng hợp cần nộp các tờ khai tính thuế cho các công ty, doanh nghiệp theo quy định bắt buộc:

 • Lập tờ khai thuế GTGT, TNCN theo quý
 • Lập tờ khai thuế TNDN tạm tính theo quý
 • Lập báo cáo tình hình hóa đơn sử dụng theo quý
 • Theo yêu cầu của nhà quản lý, lập báo cáo nội bộ
 • Kiểm tra số liệu chi tiết, đối chiếu từng thành phần với sổ cái
 • Tổng hợp số liệu hạch toán

Công việc của kế toán tổng hợp hàng năm

Thời điểm đầu năm

 • Nộp tờ khai thuế môn bài và tiền thuế môn bài (Đối với nhưng doanh nghiệp mới thành lập)
 • Nộp tiền thuế Môn bài (đối với những doanh nghiệp đã và đang hoạt động)
 • Thực hiện các bút toán đầu năm tài chính mới như: Hạch toán chi phí thuế môn bài năm tài chính mới; Kết chuyển lãi lỗ năm tài chính cũ.

Thời điểm cuối năm

 • Kiểm tra số dư cuối kỳ đảm bảo hợp lý và khớp đúng với các báo cáo chi tiết.
 • Kiểm tra sự cân đối giữa số liệu kế toán chi tiết và tổng hợp
 • Lập bảng cân đối số phát sinh tài khoản năm.
 • Lập báo cáo tài chính.
 • Lập báo cáo quản trị (theo yêu cầu của quản lý)
 • In sổ sách theo quy định (sổ quỹ, ngân hàng,báo cáo nhập xuất tồn kho,sổ chi
  tiết,….)
cong-viec-cua-ke-toan-tong-hop-4
Kỹ năng làm nghề vô cùng cần thiết và quan trọng

Kỹ năng cần có của người làm công việc kế toán tổng hợp

Nếu bạn đang tìm việc làm kế toán tổng hợp, bạn cần nắm vững những kỹ năng nhất định để thực hiện tốt công việc này.

Nghiệp vụ chuyên môn vững vàng

Nếu muốn phát triển thật tốt ở bất kỳ lĩnh vực nghề nghiệp nào, bạn cũng cần có nghiệp vụ chuyên môn vững vàng. Công việc kế toàn tổng hợp không phải là ngoại lệ. Chưa kể các nhà tuyển dụng sẽ luôn đánh giá cao những người có bề dày kinh nghiệm hoặc đã có được những thành tựu nhất định trong công việc.

Theo quy định của Luật Kế toán Việt Nam, một cá nhân muốn làm nghề kế toán cần phải có bằng cấp, chứng chỉ kế toán được nhà nước hoặc các cơ quan có thẩm quyền cấp. Vì vậy, muốn theo đuổi công việc này, bạn cần có đủ bằng cấp, chứng chỉ, nắm rõ kiến thức chuyên môn cũng như thành thạo các thao tác thực hành nghiệp vụ.

Thành thạo sử dụng máy tính và các công cụ hỗ trợ

Với sự phát triển không ngừng của công nghệ, các ngành nghề hiện nay đều được hỗ trợ tối đa bởi các thiết bị ứng dụng công nghệ cao để nâng cao hiệu suất lao động và hiệu quả công việc.

Đối với lĩnh vực kế toán, việc thành thạo sử dụng máy tính cũng như các công cụ hỗ trợ như Word, Excel, Powerpoint sẽ giúp các bạn linh hoạt trong công việc cũng như cải thiện năng suất lao động.