Chưa được phân loại
Chưa được phân loại

Quy trình chuyển cơ quan BHXH quản lý khi thay đổi địa điểm kinh doanh

I. Cơ sở pháp lý quy định  về Quy trình chuyển cơ quan BHXH quản lý khi thay đổi địa điểm kinh doanh: 

– Quyết định số 999/QĐ-BHXH ban hành quy định tiếp nhận hồ sơ, giải quyết và trả kết quả thủ tục hành chính về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp của Tổng giám đốc bảo hiểm xã hội Việt Nam

– Quyết định số 1259/QĐ-BHXH về việc ban hành quy định thực hiện tiếp nhận hồ sơ, giải quyết và trả kết quả thủ tục hành chính về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp thuộc bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội

II. Thủ tục chuyển cơ quan BHXH quản lý

Sau khi công ty đã thay đổi GPKD chuyển địa điểm trụ sở thì công ty cần làm những thủ tục hồ sơ để chuyển nơi đăng ký tham gia bảo hiểm sang Cơ quan BHXH nơi đặt trụ sở mới (Theo công văn số 1366/BHXH-THU (hướng dẫn quy trình chuyển nơi đăng ký tham gia BHXH, BHYT, BHTN)) như sau:

1. Báo giảm BHXH, BHYT, BHTN và chốt sổ BHXH đối với cơ quan BHXH nơi đi

a) Báo giảm

Thành phần hồ sơ:i

– Phiếu giao nhận hồ sơ ngưng tham gia BHXH (mẫu 106, 02 bản)

– Giấy phép kinh doanh bản sao (01 bản)

– Danh sách lao động tham gia BHXH, BHYT (mẫu D02-TS, 01 bản)

– Thẻ BHYT còn thời hạn sử dụng (01 thẻ/người)

– Chứng từ nộp tiền – nếu có (Bản sao)

phiếu giao nhận hố sơ 106

b) Chốt sổ BHXH

–   Thành phần hồ sơ: 

+  Phiếu giao nhận hồ sơ xác nhận quá trình đóng BHXH, BHTN áp dụng cho mẫu sổ mới (mẫu 321, 02 bản).

+  Phiếu giao nhận hồ sơ xác nhận quá trình đóng BHXH, BHTN áp dụng cho mẫu sổ cũ (mẫu 301, 02 bản).

+  Sổ BHXH (01 sổ/ người)

phiếu giao nhận hồ sơ 301

–   Số lượng: 01 bộ

–   Nơi nộp: Nộp hồ sơ qua đường bưu điện đến cơ quan BHXH tại địa chỉ cũ (ghi rõ tên công ty và mã đơn vị).

–   Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày cơ quan BHXH nhận được hồ sơ báo giảm và chốt sổ của Công ty.

2. Báo tăng BHXH, BHYT, BHTN đối với cơ quan BHXH nơi đến
a) Thành phần hồ sơ: 

– Bộ hồ sơ cơ quan BHXH gửi về như ở trên 
 
– Phiếu giao nhận hồ sơ đăng ký BHXH, BHYT bắt buộc (Mẫu 101, 02 bản)

phiếu giao nhận hồ sơ 101

– Phiếu đăng ký tham gia BHXH, BHYT (mẫu 01/ĐKBB, 01 bản)

– Quyết định thành lập hoặc Giấy phép kinh doanh/hoạt động (Bản sao có chứng thực)

– Danh sách người lao động tham gia BHXH, BHYT (mẫu D02-TS, 01 bản)

– Tờ khai tham gia BHXH, BHYT đối với người tham gia BHXH lần đầu (Mẫu số TK1-TS, 01 bản/người)

– Thông báo kết quả đóng BHXH, BHYT của cơ quan BHXH tham gia trước đó (mẫu C12-TS, 01 bản).

Số lượng: 01 bộ

Nơi nộp: Nộp hồ sơ trực tiếp cho cơ quan BHXH tại địa chỉ mới (nộp tại bộ phận Thu)

>>>Xem thêm: Chi phí lương không đóng bảo hiểm có bị loại chi phí hợp lý

Mức phạt vi phạm trong lĩnh vực Bảo hiểm mới nhất

Giấy Chứng Nhận Hun Trùng (Fumigation Certificate) Là Gì?