Tài liệu kế toán cho sinh viên
Tài liệu kế toán cho sinh viên

Công việc của kê toán tiền gửi ngân hàng

Nhệm vụ của kế toán tiền gửi ngân hàng? Công việc của kế toán tiền gửi ngân hàng? 

Ngày nay với sự tiện ích của dịch vụ thanh toán qua ngân hàng, cùng với quy định với những hóa đơn từ 20 triệu đồng trở lên phải thực hiện thanh toán qua ngân hàng. Việc thanh toán qua ngân hàng càng phổ biến hơn, Acctraining – Đào tạo kế toán sẽ hướng dẫn các bạn một số lưu ý về kế toán tiền gửi ngân hàng. Lớp học kế toán online

1. Nhiệm vụ chủ yếu của kế toán tiền gửi ngân hàng

 • Kiểm tra tính hợp lý, hợp lệ của chứng từ: giấy đề nghị tạm ứng, giấy đề nghị thanh toán, hóa đơn, tiền lương, góp vốn, vay…

 • Trình cấp trên phê duyệt, lập ủy nhiệm chi, ủy nhiệm thu, séc

 • Lập hồ sơ bảo lãnh của ngân hàng, hồ sơ vay vốn, mở L/C..

 • Theo dõi tình hình bảo lãnh, vay vốn, thanh toán L/C…

 • Nhận chứng từ từ các ngân hàng, xắp xếp theo nội dung

 • Kiểm tra chứng từ báo nợ, báo có, báo vay, báo trả vay của các ngân hàng.

 • Định khoản, vào máy các chứng từ tiền gửi, ký cược, ký quỹ, tiền vay ngân hàng…..

2. Trình tự các bước trong kế toán ngân hàng

 • Căn cứ để hạch toán tiền gửi Ngân hàng: là các giấy báo Có, giấy báo Nợ hoặc bản sao kinh doanh của Ngân hàng kèm theo các chứng từ gốc (uỷ nhiệm chi, uỷ nhiệm thu, séc chuyển khoản,.)

 • Khi nhận được chứng từ của Ngân hàng gửi đến: kế toán phải kiểm tra đối chiếu với chứng từ gốc kèm theo. Nếu có sự chênh lệch giữa số liệu trên sổ kế toán của đơn vị, số liệu ở chứng từ gốc với số liệu trên chứng từ của Ngân hàng thì đơn vị phải thông báo cho Ngân hàng để cùng đối chiếu, xác minh và xử lý kịp thời.

 • Cuối tháng, chưa xác định được nguyên nhân chênh lệch thì kế toán ghi sổ theo số liệu của Ngân hàng trên giấy báo Nợ, báo Có hoặc bảo sao kê. Số chênh lệch (nếu có) ghi vào bên Nợ TK 138 – Phải thu khác (1388) (nếu số liệu của kế toán lớn hơn số liệu của Ngân hàng) hoặc được ghi vào bên Có TK 338 – Phải trả, phải nộp khác (3388) (nếu số liệu của kế toán nhỏ hơn số liệu của Ngân hàng). Sang tháng sau, tiếp tục kiểm tra, đối chiếu, xác định nguyên nhân để điều chỉnh số liệu ghi sổ.

Tại những đơn vị có những tổ chức, bộ phận phụ thuộc, có thể mở tài khoản chuyên thu, chuyên chi, mở tài khoản thanh toán phù hợp để thuận tiện cho công tác giao dịch, thanh toán. Kế toán phải mở sổ chi tiết th eo từng loại tiền gửi (tiền Đồng Việt nam, ngoại tệ các loại)

Phải tổ chức hạch toán chi tiết theo từng ngân hàng để tiện cho việc kiểm tra, đối chiếu.

3. Tài khỏan sử dụng

Để phản ánh tình hình biến động về tiền gửi kế toán sử dụng TK 112 – Tiền gửi ngân hàng.

Tài khoản 112 dùng để phản ánh số hiện có và tình hình biến động các khoản tiền gửi của DN tại các ngân hàng và các Công ty tài chính. Kết cấu và nội dung phản ánh của tài khoản 112

 

Nợ

 • Các khoản tiền gửi ở Ngân hàng và các tổ chức tài chính tăng trong kỳ

 • Các khoản tiền gửi ở Ngân hàng và các tổ chức tài chính giảm trong kỳ

 • Chênh lệch tỷ giá ngoại tệ tăng (đối với tiền gửi ngoại tệ).

 • Chênh lệch tỷ giá ngoại tệ giảm (đối với tiền gửi ngoại tệ).

Số dư bên Nợ: Số dư các khoản tiền gửi ở Ngân hàng, các tổ chức tài chính hiện còn cuối kỳ

 

Nếu như bạn muốn theo học kế toán thì có thể liên hệ 

ACC TRAINING – Đào tạo kế toán

Chuyên đào tạo các khóa học kế toán thực hành và làm dịch vụ kế toán thuế trọn gói tốt nhất thị trường

(Được giảng dạy và thực hiện bởi 100% các kế toán trưởng 15 năm kinh nghiệm)

HOTLINE: 0338714414