Tài liệu kế toán cho sinh viên
Tài liệu kế toán cho sinh viên

Công việc của kế toán thuế

Kế toán thuế là gì? Công việc của kế toán thuế?

Kế toán thuế là một vị trí không thể thiếu trong mọi loại hình doanh nghiệp. Công việc của kế toán thuế trong doanh nghiệp không quá phức tạp, cần tuân thủ theo những quy định của Luật Thuế. Tuy nhiên để làm được kế toán thuế thì không chỉ đòi hỏi kiến thức mà cần phải có được những kỹ năng cần thiết giúp doanh nghiệp có thể giảm được tối đa số tiền Thuế phải nộp. Học kế toán Online

1. Công việc chính của kế toán thuế

Đối với những công ty mới thành lập thì kế toán thuế cần phải lập tờ khai thuế môn bài và nộp thuế môn bài cho cơ quan thuế bảng tài khoản theo thông tư 200

 • Công việc hàng ngày của kế toán thuế: là tập hợp hóa đơn, chứng từ phát sinh của công ty để theo dõi và hạch toán.
 • Cuối tháng: Lập báo cáo thuế giá trị gia tăng (GTGT), thuế thu nhập cá nhân (TNCN), nộp tiền thuế cho cơ quan thuế (nếu có)
 • Hàng quý: Làm báo cáo thuế tháng của quý đó, làm báo cáo quý cho thuế GTGT, thuế TNDN, thuế TNCN và báo cáo sử dụng hóa đơn. thị trường tài chính là gì
 • Công việc của kế toán thuế cuối năm: Lập báo cáo tài chính, báo cáo thuế cho tháng cuối năm, báo cáo thuế TNDN quý IV và báo cáo quyết toán thuế TNCN. mẫu thang bảng lương 2019

2. Trách nhiệm của kế toán thuế trong doanh nghiệp

 • Phải trực tiếp làm việc với cơ quan thuế khi có phát sinh
 • Kiểm tra, đối chiếu hóa đơn GTGT với bảng kê thuế đầu vào, đầu ra
 • Kiểm tra đối chiếu bảng kê khai hồ sơ xuất khẩu
 • Hàng tháng: Lập báo cáo tổng hợp thuế GTGT đầu ra của công ty và phân loại theo thuế suất. Lập báo cá tổng hợp thuế GTGT đầu vào của toán công ty theo tỷ lệ phân bổ đầu ra được khấu trừ. Đóng chứng từ báo cáo thuế của cơ sở, toàn công ty.
 • Theo dõi tình hình nộp ngân sách, tồn đọng ngân sách và hoàn thuế của công ty.
 • Kết hợp cùng với kế toán tổng hợp đối chiếu số liệu báo cáo thuế của các cơ sở giữa báo cáo với quyết toán. học kế toán trưởng online
 • Lập hồ sơ ưu đãi đối với dự án đầu tư mới, đăng ký đơn vị phát sinh mới hoặc điều chỉnh giảm khi có phát sinh 
 • Lập hồ sơ hoàn thuế khi có phát sinh.
 • Lập báo cáo tổng hợp thuế theo định kỳ hoặc đột xuất.
 • Kiểm tra, truy tìm các hóa đơn không hợp pháp thông báo đến cơ sở có liên quan
 • Kiểm tra, báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn thuế để báo cáo cục thuế.
 • Lập bảng kê danh sách dự trữ, bảo quản hóa đơn thuế GTGT theo thời gian, thứ tự số quyển không để thất thoát, hư hỏng. hành nghề kế toán
 • Cập nhật kịp thời các thông tin, chính sách mới về luật thuế liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty.
 • Cập nhật, theo dõi tình hình sử dụng trao đổi hóa đơn.
 • Chấp hành nguyên tắc bảo mật
 • Kiểm tra đối chiếu biên bản trả, nhận hàng để điều chỉnh doanh thu báo cáo thuế kịp thời khi có phát sinh. học kế toán online

3. Quyền hạn của kế toán thuế

 • Có quyền đề xuất hướng xử lý các trường hợp hóa đơn cần điều chỉnh, hoặc hủy theo quy định của Luật Thuế hiện hành. 
 • Nhận xét đánh giá khi có sự chênh lệch giữa số liệu báo cáo thuế và quyết toán
 • Hướng dẫn kế toán cơ sở thực hiện việc kê khai báo cáo thuế theo đúng quy định
 • Các công việc khác có liên quan đến thuế 

Công việc của kế toán thuế theo trình tự thời gian

Kế toán thuế sẽ phải làm các công gì, theo trình tự thời gian ngày – tháng – quý – năm?. Và dưới đây là chi tiết 

1. Công việc hàng NGÀY của kế toán thuế

a. Thu nhập, xử lý, sắp xếp, lưu trữ các hóa đơn và chứng từ kế toán

Thu nhập ở đây là tập hợp toàn bộ hóa đơn chứng từ kế toán phát sinh trong quá trình doanh nghiệp đi vào hoạt động sản xuất kinh doanh

 • Thu thập trong doanh nghiệp: Phát sinh khi doanh nghiệp bán hàng hóa và cung ứng dịch vụ cho khách hàng, theo quy định phải xuất hóa đơn, chứng từ kế toán cần thu nhập đó là: Hóa đơn đầu ra, phiếu xuất kho, phiếu thu, giấy báo có…
 • Thu thập ngoài doanh nghiệp: Phát sinh khi doanh nghiệp đi mua hàng hóa dịch vụ về phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh, để ghi nhận tài sản mua, đưa vào làm chi phí được trừ khi tính thuế TNDN… Trong trường hợp này chứng từ kế toán cần thu thập đó là: Hóa đơn đầu vào, phiếu nhập kho, phiếu chi, giấy báo nợ…

Ngoài ra, kế toán thuế cần thu thập được: Hợp đồng kinh tế, đơn đặt hàng, biên bản thanh lý hợp đồng kinh tế, báo giá, phiếu yêu cầu,… 

– Xử lý: Là việc kiểm tra, phân tích về tính hợp pháp, hợp lệ, và hợp lý của Hóa đơn, chứng từ kế toán. 

Chú ý về tính hợp pháp:

 • Hóa đơn: Phải được tạo theo đúng mẫu quy định của Bộ tài chính (Thông tư 39/2014/TT-BTC).
  Lưu ý với hóa đơn đặt in, để đủ tính Hợp pháp, trước khi đưa vào sử dụng phải thông báo phát hành hóa đơn với Cơ quan Thuế quản lý Doanh nghiệp
 • Phiếu thu, phiếu chi, phiếu nhập kho, xuất kho,… phải được tạo theo đúng mẫu quy định của chế độ kế toán doanh nghiệp lựa chọn 

– Về chế độ kế toán: Đây là những quy định chung trong công tác hạch toán ghi sổ kế toán, hiện nay về việc lựa chọn chế độ kế toán cho doanh nghiệp.

+ Thông tư 200/2014/TT-BTC (Đã thay thế hoàn toàn Quyết định 15/2006/QĐ-BTC) dành cho doanh nghiệp có quy mô lớn, hoặc vốn kinh doanh là 100% vốn nước ngoài.

+ Quyết định 48/2006/QĐ-BTC dành cho doanh nghiệp của quy mô vừa và nhỏ.

– Tính hợp lệ: Nội dung trên hóa đơn chứng từ kế toán phải được phản ánh đầy đủ, chi tiết, rõ ràng, không tẩy xóa, ghi chồng đè lên hóa đơn chứng từ kế toán, không được sử dụng mực màu đỏ…..

– Tính hợp lý: Nội dung của nghiệp vụ kinh tế phát sinh được phản ánh trên chứng từ kế toán phải liên quan, phục vụ cho quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.

+ Sắp xếp: sau khi hoá đơn chứng từ kế toán được thu thập và xử lý, chúng ta đưa vào sắp xếp. Việc sắp xếp có thể theo các cách:

 • Sắp xếp theo loại chứng từ 
 • Sắp xếp theo nội dung của nghiệp vụ kinh tế phát sinh

Việc sắp xếp theo cách nào là tùy lựa chọn của doanh nghiệp nhưng đều phải đảm bảo sắp xếp có hệ thống, theo trình tự thời gian và có thể so sánh được

+ Lưu trữ:

 • Đối với các Chứng từ kế toán không làm căn cứ kê khai tính thuế, hạch toán ghi sổ kế toán: lưu trữ tối thiểu trong vòng 05 năm.
 • Đối với các Chứng từ kế toán làm căn cứ kê khai tính thuế, hạch toán ghi sổ kế toán: lưu trữ tối thiểu trong vòng l0 năm.
 • Đối với các chứng từ kế toán có liên quan đến An ninh Quốc phòng lưu trữ tối thiểu trong vòng 20 năm.

b) Cập nhật các Thông tư của Bộ tài chính, Nghị định, Văn bản pháp luật mới nhất về Thuế.

 • Tongcucthue
 • Thuvienphapluat

2. Công việc hàng tháng của kế toán thuế

Căn cứ vào Hoá đơn chứng từ kế toán đã thu thập ở Hàng Ngày, đến tháng doanh nghiệp phải thực hiện lập các tờ khai báo cáo thuế

a) Tờ khai thuế GTGT: Doanh nghiệp có tổng Doanh thu năm trước liền kề trên 50 tỷ.

b) Tờ khai Thuế TNCN: Doanh nghiệp kê khai Thuế GTGT theo Tháng và có tổng số Thuế TNCN phải khấu trừ từ 50 tr trở lên. 

c) Báo cáo tình hình sử dụng hoá đơn: Doanh nghiệp có rủi ro cao về Thuế

 • Doanh nghiệp sau khi được cơ quan Thuế kiểm tra và đưa ra kết luận được thành lập với mục đích mua bán Hoá đơn.
 • Doanh nghiệp nợ đọng tiền Thuế nhiều.

Hạn nộp: hạn chót là ngày 20 tháng liền kề.

3. Công việc của kế toán thuế hàng quý:

Lập các tờ khai báo cáo Thuế theo quy định

a) Tạm tính thuế TNDN theo Quý.

Thông tư 151/2014/TT-BTC kể từ Quý IV/2014 doanh nghiệp không phải lập tờ khai thuế TNDN tạm tính ma chi Ước tính ra 1 số Thuế TNDN phải nộp vào NSNN hạn theo Quý.

b) Tờ khai Thuế GTGT

 • Doanh nghiệp mới thành lập
 • Doanh nghiệp có tổng Doanh thu năm trước liền kề từ 50 tỷ trở xuống.

c) Tờ khai Thuế TNCN

 • Doanh nghiệp kê khai Thuế GTGT theo quý
 • Doanh nghiệp kê khai Thuế GTGT theo Tháng và có tổng số thuế TNCN phải khấu trừ dưới 50tr.

d) Báo cáo tình hình sử dụng hoá đơn: Doanh nghiệp không có rủi ro về Thuế, bao gồm: Doanh nghiệp mới thành lập và Doanh nghiệp đã và đang hoạt động.

Hạn nộp: Hạn chót là ngày 30 tháng đầu tiên thuộc Quý tiếp theo liền kề.

4. Mô tả công việc của kế toán thuế hàng năm

a) Đầu năm: Nộp tiền Thuế Môn bài theo mức quy định, hạn chót là ngày 30/01 năm Tài chính

b) Cuối năm: Nộp các tờ khai báo cáo thuế, bao gồm: 

 • Tờ khai Quyết toán Thuế TNDN
 • Tờ khai Quyết toán thuế TNCN
 • Báo cáo tài chính

Hạn nộp: Hạn chót là ngày thứ 90 kể từ ngày kết thúc năm Tài chính cũ

Nếu như bạn muốn theo học kế toán thì có thể liên hệ 

ACC TRAINING – Đào tạo kế toán

Chuyên đào tạo các khóa học kế toán thực hành và làm dịch vụ kế toán thuế trọn gói tốt nhất thị trường

(Được giảng dạy và thực hiện bởi 100% các kế toán trưởng 15 năm kinh nghiệm)

HOTLINE: 0338714414