Tờ khai tiền bán đấu giá

Tờ khai tiền bán đấu giá

Mẫu Tờ khai tiền bán đấu giá biển số xe ô tô mới nhất
21 Th 01

Mẫu Tờ khai tiền bán đấu giá biển số xe ô tô mới nhất

Đây là mẫu giấy tờ được ban hành kèm theo Nghị định 39/2023/NĐ-CP liên quan đến bán đấu giá biển số xe. Dưới đây là chi tiết Mẫu tờ khai tiền bán đấu giá biển số xe ô tô chuẩn và một số lưu ý khi điền. 1. Mẫu...

Xem chi tiết