Tính Kim Ngạch Xuất Nhập Khẩu

Tính Kim Ngạch Xuất Nhập Khẩu

Kim Ngạch Xuất Khẩu Là Gì? Cách Tính Kim Ngạch Xuất Nhập Khẩu
18 Th 03

Kim Ngạch Xuất Khẩu Là Gì? Cách Tính Kim Ngạch Xuất Nhập Khẩu

Thuật ngữ kim ngạch xuất khẩu dùng để định lượng hóa kết quả xuất khẩu hàng hóa của một quốc gia trong một thời kỳ nhất định. Kim ngạch xuất khẩu là một tiêu chí quan trọng để đánh giá sự phát triển kinh tế và tài chính và phản ánh...

Xem chi tiết