Dịch vụ kế toán
Dịch vụ kế toán

Kim Ngạch Xuất Khẩu Là Gì? Cách Tính Kim Ngạch Xuất Nhập Khẩu

Thuật ngữ kim ngạch xuất khẩu dùng để định lượng hóa kết quả xuất khẩu hàng hóa của một quốc gia trong một thời kỳ nhất định.

Kim ngạch xuất khẩu là một tiêu chí quan trọng để đánh giá sự phát triển kinh tế và tài chính và phản ánh các điều kiện hiện tại và tương lai của một doanh nghiệp và một quốc gia.

1. Kim ngạch xuất khẩu là gì? Kim ngạch xuất nhập khẩu là gì?

Ủy Thác Xuất Nhập Khẩu
Kinh ngạch Xuất Nhập Khẩu

 

Khái niệm kim ngạch xuất khẩu là gì?

Kim ngạch xuất khẩu là tổng giá trị hàng hóa mà một doanh nghiệp hay một quốc gia xuất khẩu trong một khoảng thời gian nhất định (một tháng, một quý, một năm).

Phần giá trị này được chuyển đổi và đồng bộ hóa bằng đơn vị tiền tệ cụ thể mà quốc gia hoặc doanh nghiệp nhận được. Kim ngạch xuất khẩu đánh giá các điều kiện kinh tế và tài chính của các công ty và quốc gia.

Kim ngạch xuất khẩu tăng là một tín hiệu lạc quan về tình hình tài chính của một công ty hay một quốc gia. Ngược lại, nếu khối lượng xuất khẩu thấp, thu ngoại tệ thấp thì sự phát triển kinh tế tài chính của doanh nghiệp và đất nước sẽ chậm lại.

Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu là gì?

Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu (Export-import turnover) là tổng giá trị kim ngạch nhập khẩu và tổng giá trị kim ngạch xuất khẩu cộng lại.

2. Các yếu tố ảnh hưởng đến kim ngạch xuất khẩu

Tình hình xuất khẩu

Nhu cầu của con người luôn thay đổi và không ổn định, chịu tác động của thời gian, kinh tế, thị trường và nhiều yếu tố khác. Do đó, sự thay đổi của các yếu tố xuất khẩu sẽ có tác động khác nhau đến khối lượng xuất nhập khẩu.

Tỷ giá hối đoái

Một trong những nhân tố ảnh hưởng đến cán cân xuất nhập khẩu là tỷ giá hối đoái. Những thay đổi về tỷ giá này trong một quốc gia có thể có tác động rất lớn đến hoạt động xuất nhập khẩu của quốc gia đó.

Đây là 3 nhân tố có tác động lớn nhất đến kim ngạch xuất khẩu, chỉ cần một trong các nhân tố này thay đổi thì cán cân xuất khẩu của một quốc gia sẽ thay đổi. Ngoài ra, kim ngạch xuất khẩu còn chịu tác động của một số nhân tố khác.

Logistics

Thực tế cho thấy, quốc gia nào có ngành logistics phát triển chắc chắn lượng xuất khẩu hàng năm sẽ tăng lên. Nhà nước đang khuyến khích và quan tâm đến chiến lược phát triển ngành logistics, đặc biệt là nguồn nhân lực của ngành.

Ngoài ra, các doanh nghiệp đang chi rất nhiều tiền để áp dụng chuyển đổi kỹ thuật số để nâng cao hiệu quả hoạt động logistics trong nước.

 

Phát triển kinh tế và chính sách thương mại, ngoại thương

Chính sách ngoại giao, chính sách thương mại, thuế suất ảnh hưởng đến tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa của một công ty hay một quốc gia.

Hiện nay, nhiều nước đang thành lập các liên minh kinh tế, khu phi thuế quan để tạo điều kiện thuận lợi cho việc xuất nhập khẩu hàng hóa giữa hai bên, đây cũng là chính sách đối ngoại tin cậy, cùng có lợi.

3. Cách tính kim ngạch xuất nhập khẩu

 

Để xác định kim ngạch xuất nhập khẩu, bạn sử dụng công thức sau:

Kim ngạch xuất nhập khẩu = (Giá trị xuất khẩu / Giá trị nhập khẩu) x 100%

Trong đó:

  • Giá trị hàng hóa xuất khẩu là giá trị hàng hóa đã được xuất khẩu ra thị trường quốc tế.
  • Trị giá hàng hóa nhập khẩu là trị giá hàng hóa được nhập khẩu từ thị trường quốc tế để đáp ứng nhu cầu tiêu dùng, sản xuất, kinh doanh của người dân và doanh nghiệp trong nước.

4. Bài tập tính kim ngạch xuất nhập khẩu

Dựa vào bảng số liệu dưới đây để tính kim ngạch xuất nhập khẩu của nước ta giai đoạn 2010 – 2020:

(Đơn vị: Tỷ USD)

Năm

2010

2012

2015

2016

2018

2019

2020

Xuất khẩu

2,3

3,4

4,6

9,3

11,7

18,2

26,3

Nhập khẩu

3,1

3,3

5,9

10,6

12,9

20,6

30,9

Giá trị xuất nhập khẩu của nước ta giai đoạn 2010 – 2020

Ta có công thức:

Kim ngạch xuất nhập khẩu = (Giá trị xuất khẩu / Giá trị nhập khẩu) x 100%

Kim ngạch xuất nhập khẩu của nước ta giai đoạn 2010 – 2020 (Đơn vị: %) là:

Năm

2010

2012

2015

2016

2018

2019

2020

Kim ngạch XNK

74,2

103

78

87,7

90,7

88,3

85,1

5. Kim ngạch xuất nhập khẩu Việt Nam qua các năm

 

Năm 1986, kim ngạch xuất nhập khẩu cả nước đạt 2,9 tỷ USD, trong đó xuất khẩu đạt 789 triệu USD và nhập khẩu là 2,15 tỷ USD.

Đến năm 2006, sau 20 năm, kim ngạch xuất nhập khẩu đạt 84,7 tỷ USD, trong đó giá trị xuất khẩu đạt 39,8 tỷ USD; giá trị nhập khẩu đạt 44,9 tỷ USD.

Dấu mốc Việt Nam gia nhập WTO năm 2007 đã thực sự mở ra một trang mới cho hoạt động xuất nhập khẩu tại Việt Nam. Cụ thể, ngày 1/12/2007, kim ngạch xuất nhập khẩu lần đầu tiên vượt mốc 100 tỷ USD.

Ngày 24 tháng 12 năm 2011, cột mốc quan trọng kim ngạch xuất nhập khẩu đạt được là 200 tỷ USD. Đến năm 2017, con số đó đã tăng gấp đôi lên 400 tỷ USD. Chỉ trong 10 năm (2007-2017), kim ngạch xuất nhập khẩu cả nước đã tăng gấp 4 lần.

Kết quả xuất nhập khẩu tiếp tục đạt những mốc son mới, năm 2018, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu cả nước vượt 480 tỷ USD, trong đó xuất khẩu gần 243,5 tỷ USD.

Việt Nam tăng trưởng ấn tượng, đứng thứ 26 về xuất khẩu và thứ 23 về nhập khẩu. Vì vậy, Việt Nam tiếp tục đứng trong nhóm 30 quốc gia và vùng lãnh thổ có kim ngạch xuất nhập khẩu lớn nhất thế giới.

4 tháng đầu năm 2019, kim ngạch xuất khẩu tăng 5,8% so với cùng kỳ năm 2018, vượt 78,7 tỷ USD.
Theo bảng xếp hạng gần đây nhất năm 2021

WTO ghi nhận xuất khẩu của Việt Nam đứng thứ 23 thế giới và nhập khẩu của Việt Nam đứng thứ 20 thế giới.

Trong ASEAN, Việt Nam là nước xuất khẩu và nhập khẩu lớn thứ hai (sau Singapore).

Kim ngạch xuất khẩu là một trong những yếu tố quan trọng để đo lường trình độ phát triển kinh tế của một quốc gia.

Kim ngạch xuất khẩu phụ thuộc phần lớn vào sự biến động của hoạt động thương mại và quan hệ toàn cầu.