Tiểu mục thuế môn bài

Tiểu mục thuế môn bài

Tiểu mục thuế môn bài 2024? Tờ khai thuế môn bài 2024 mới nhất theo Thông tư 80 quy định như thế nào?
27 Th 01

Tiểu mục thuế môn bài 2024? Tờ khai thuế môn bài 2024 mới nhất theo Thông tư 80 quy định như thế nào?

Tiểu mục thuế môn bài 2024 được quy định như thế nào? Căn cứ tại Phụ lục III Danh mục, tiểu mục ban hành kèm theo Thông tư 324/2016/TT-BTC có quy định tiểu mục thuế môn bài 2024 như sau:   Mã số Mục Mã số tiểu mục Tên gọi Ghi...

Xem chi tiết