Thuế Nhà Thầu Nước Ngoài

Thuế Nhà Thầu Nước Ngoài

Thuế Nhà Thầu Nước Ngoài – Quy Định Và Cách Tính Mới Nhất
17 Th 12

Thuế Nhà Thầu Nước Ngoài – Quy Định Và Cách Tính Mới Nhất

I. Thuế Nhà Thầu Là Gì? Thuế Nhà Thầu Nước Ngoài Là Gì? Thuế nhà thầu (FCT) là loại thuế được áp dụng đối với các đối tượng là cá nhân, tổ chức nước ngoài (không hoạt động theo luật Việt Nam) có sự phát sinh thu nhập từ việc cung...

Xem chi tiết