So sánh lương cao nhất thấp nhất

So sánh lương cao nhất thấp nhất

So sánh lương cao nhất, thấp nhất của công chức trước và sau 01/7/2024
18 Th 01

So sánh lương cao nhất, thấp nhất của công chức trước và sau 01/7/2024

Khi cải cách tiền lương từ 01/7/2024, thu nhập của công chức có sự thay đổi vô cùng lớn. Và điều mà nhiều người quan tâm là mức lương cao nhất thấp nhất của công chức trước và sau 01/7/2024 khác nhau thế nào? 1. Mức lương cao nhất...

Xem chi tiết