Quy định về thuế TNDN

Quy định về thuế TNDN

Xử lý chi thưởng cho nhân viên đạt doanh số
12 Th 01

Xử lý chi thưởng cho nhân viên đạt doanh số

Các doanh nghiệp thường có chính sách khuyến khích nhân viên làm việc bằng cách đưa ra mức thưởng cho nhân viên đạt doanh số. 1. Quy định về thuế TNDN Căn cứ vào quy định tại điều 6 Thông tư 78/2014/TT-BTC về các khoản chi phí được trừ...

Xem chi tiết