Quy định về chi phúc lợi trực tiếp cho người lao động mới nhất

Quy định về chi phúc lợi trực tiếp cho người lao động mới nhất

Quy định về chi phúc lợi trực tiếp cho người lao động mới nhất
10 Th 01

Quy định về chi phúc lợi trực tiếp cho người lao động mới nhất

1. Quy định liên quan – Thông tư 96/2015/TT-BTC – Thông tư 78/2014/TT-BTC – Thông tư 151/2014/TT-BTC – Thông tư 92/2015/TT-BTC – Thông tư 111/2013/TT-BTC – Công văn 2632/CT-TTHT về thuế TNCN đối với các khoản chi phúc lợi 2. Nội dung các khoản phúc lợi trực tiếp cho...

Xem chi tiết