Quy Định Và Mức Giảm Trừ Gia Cảnh

Quy Định Và Mức Giảm Trừ Gia Cảnh

Quy Định Và Mức Giảm Trừ Gia Cảnh Mới Nhất
26 Th 12

Quy Định Và Mức Giảm Trừ Gia Cảnh Mới Nhất

1. Giảm Trừ Gia Cảnh Là Gì? Hiện nay, chưa có định nghĩa chính xác hay cụ thể về thuế TNCN, tuy nhiên căn cứ theo các quy định của pháp luật được ghi tại Luật thuế TNCN, các Nghị định, Thông tư hướng dẫn thì có thể hiểu thuế...

Xem chi tiết