Chưa được phân loại
Chưa được phân loại

Quy Định Và Mức Giảm Trừ Gia Cảnh Mới Nhất

1. Giảm Trừ Gia Cảnh Là Gì?

Hiện nay, chưa có định nghĩa chính xác hay cụ thể về thuế TNCN, tuy nhiên căn cứ theo các quy định của pháp luật được ghi tại Luật thuế TNCN, các Nghị định, Thông tư hướng dẫn thì có thể hiểu thuế TNCN như sau:

– Thuế TNCN là thuế trực thu tính trên thu nhập của người nộp thuế sau khi đã trừ đi các thu nhập miễn thuế và các khoản giảm trừ gia cảnh.

– Luật thuế TNCN nêu rõ về định nghĩa của giảm trừ gia cảnh như sau:

Giảm trừ gia cảnh là số tiền sẽ được trừ vào thu nhập chịu thuế trước khi tính thuế đối với thu nhập từ kinh doanh, tiền lương, tiền công của người nộp thuế là cá nhân cư trú. Gồm có giảm trừ gia cảnh cho cá nhân người nộp thuế và cho cả người phụ thuộc.

2. Điều Kiện Giảm Trừ Gia Cảnh

Đối với người phụ thuộc là con cái: Người nộp thuế đã đăng ký giảm trừ gia cảnh tại cơ quan thuế và đã được cấp mã số thuế người phụ thuộc.

– Trong trường hợp con là người từ 18 tuổi trở lên đang theo học tại các trường đại học, cao đẳng, trung cấp hoặc đang trong giai đoạn chuyển cấp từ trung học phổ thông lên cấp cao hơn là người phụ thuộc nếu không có thu nhập hoặc có mức thu nhập không quá 1.000.000 đồng/ tháng.

Đối với người phụ thuộc là các đối tượng còn lại:

– Người nộp thuế đã đăng ký giảm trừ gia cảnh tại cơ quan thuế và đã được cấp mã số thuế người phụ thuộc.

– Đối với người trong độ tuổi lao động thì phải là người bị khuyết tật hoặc không có khả năng lao động và không có thu nhập hay có mức thu nhập không quá 1.000.000 đồng/tháng.

– Đối với người ở ngoài độ tuổi lao động thì phải không có thu nhập hoặc có mức thu nhập trung bình không quá 1.000.000 đồng/tháng.

– Đối với các nhóm đối tượng khác nêu trên thì phải đáp ứng điều kiện là không có nơi nương tựa, người nộp thuế là người trực tiếp nuôi dưỡng và có giấy tờ chứng minh điều đó.

Để được giảm trừ gia cảnh trong việc nộp thuế TNCN thì người nộp thuế thu nhập cá nhân thì người nộp thuế cần phải đáp ứng được các điều kiện nêu trên và có đăng ký đối với trường hợp giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc theo như quy định.

3. Mức Giảm Trừ Gia Cảnh 2022

Căn cứ Nghị quyết 954/2020/UBTVQH14, mức giảm trừ gia cảnh cụ thể như sau:

– Mức giảm trừ gia cảnh đối với trường hợp nộp thuế là 11.000.000 đồng/tháng (132 triệu đồng/năm)

– Mức giảm trừ gia cảnh đối với người phụ thuộc là 4.400.000 đồng/tháng

Người nộp thuế được tính giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc nếu như người nộp thuế đã đăng ký và đã được cấp mã số thuế.

Căn cứ thông tư 111/2013/TT-BTC, người phụ thuộc của người nộp thuế như sau:
– Giảm trừ gia cảnh đối với con của người nộp thuế

+ Người phụ thuộc là con của người nộp thuế gồm có con đẻ, con nuôi hợp pháp, con ngoài giá thú, con riêng của vợ, chồng như sau:

  • Con dưới 18 tuổi (tính theo đủ tháng)
  • Con từ 18 tuổi trở lên mà bị khuyết tật, mất khả năng lao động

Con đang theo học ở Việt Nam hoặc nước ngoài tại cấp bậc đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp, dạy nghề, con từ 18 tuổi trở lên đang theo học bậc phổ thông không có thu nhập hoặc có thu nhập bình quân tháng từ tất cả các nguồn thu không vượt quá 1.000.000 đồng/tháng.

– Giảm trừ gia cảnh đối với người phụ thuộc khác người nộp thuế

+ Vợ hoặc chồng của người nộp thuế

+ Cha, mẹ đẻ, cha, mẹ vợ (hay cha, mẹ chồng), cha dượng, mẹ kế, cha nuôi, mẹ nuôi hợp pháp của người nộp thuế

+ Các cá nhân không có nơi nương tựa mà người nộp thuế đang phải trực tiếp nuôi dưỡng gồm có:

  • Anh, chị, em ruột của người nộp thuế
  • Ông, bà nội, ông, bà ngoại, cô ruột, dì ruột, chú ruột, bác ruột của người nộp thuế
  • Cháu ruột của người nộp thuế là con của anh, chị, em ruột

4. Quy Định Người Phụ Thuộc Giảm Trừ Gia Cảnh

50+ Hình ảnh gia đình hạnh phúc đẹp ý nghĩa và ấm cúng

Người phụ thuộc là người mà các đối tượng nộp thuế TNCN phải có trách nhiệm nuôi dưỡng, gồm có:

– Con chưa thành niên, con bị tàn tật và không có khả năng lao động

– Các cá nhân không có thu nhập hoặc có mức thu nhập không vượt quá quy định. Con đang theo học ở Việt Nam hoặc nước ngoài tại cấp bậc đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp, dạy nghề, con từ 18 tuổi trở lên đang theo học bậc phổ thông, vợ hoặc chồng mất khả năng lao động, bố và mẹ đã hết độ tuổi lao động hoặc không có khả năng lao động, những người không nơi nương tựa mà người nộp thuế là người trực tiếp nuôi dưỡng.

5. Hồ Sơ Giảm Trừ Gia Cảnh

Trường hợp các cá nhân nộp hồ sơ đăng ký người phụ thuộc trực tiếp tại cơ quan thuế, hồ sơ gồm có:

– Bản đăng ký người phụ thuộc tại mẫu số 07/ĐK-NPT-TNCN ban hành đi kèm Phụ lục II theo Thông tư số 80/2021/TT-BTC.

– Hồ sơ chứng minh người phụ thuộc căn cứ theo hướng dẫn tại điểm g Khoản 1 Điều 9 của Thông tư số 111/2013/TT-BTC.

– Trường hợp người phụ thuộc do người nộp thuế trực tiếp nuôi dưỡng phải có xác nhận tại Ủy ban nhân dân xã/phường nơi người phụ thuộc cư trú tại mẫu số 07/XN-NPT-TNCN ban hành đi kèm Phụ lục II của Thông tư số 80/2021/TT-BTC.

6. Cách Đăng Ký Giảm Trừ Gia Cảnh Người Phụ Thuộc

Đăng ký giảm trừ gia cảnh trên hệ thống Thuế điện tử của Tổng cục thuế

– Bước 1: Đăng nhập vào trang web thuế điện tử như địa chỉ liên kết sau đây: https://thuedientu.gdt.gov.vn/ bằng tài khoản mà doanh nghiệp đã đăng ký trước đó.

– Bước 2: Chọn “Đăng ký thuế” rồi bấm chọn “Đăng ký mới/ hay đổi thông tin cá nhân qua CQCT”.

Tiếp theo chọn hồ sơ “20-ĐK-TH-TCT Tờ khai đăng ký thuế tổng hợp cho người phụ thuộc cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công”

Tuyển chọn 199 hình ảnh chữ ký điện tử được download nhiều - Wikipedia

 

 Bước 3: Thực hiện kê khai trực tiếp trên tờ khai “20-ĐK-TH-TCT Tờ khai đăng ký thuế tổng hợp cho người phụ thuộc cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công”.

Tờ khai đó sẽ có 2 sự lựa chọn là Đăng ký thuế và Thay đổi thông tin đăng ký thuế.

Đăng ký người phụ thuộc giảm trừ gia cảnh cho nhân viên - amisv2_help

 
  • Nếu đăng ký người phụ thuộc mới đăng ký lần đầu, người phụ thuộc CHƯA CÓ MST NPT thì bấm chọn mục “Đăng ký thuế“.
  • Trường hợp thay đổi đăng ký thuế trong điều kiện ĐÃ CÓ MST NPT thì tích chọn vào mục “Thay đổi thông tin đăng ký thuế“.

7. Tra Cứu Người Phụ Thuộc Giảm Trừ Gia Cảnh

Tra cứu người phụ thuộc trên trang web Tổng cục thuế Việt Nam

– Truy cập vào trang web http://tracuunnt.gdt.gov.vn/tcnnt/mstdn.jsp

3 cách tra cứu thuế thu nhập cá nhân đã nộp đơn giản

– Màn hình hiển thị 2 mục là “Thông tin về người nộp thuế” và “Thông tin về người nộp thuế TNCN“,  bấm chọn mục “Thông tin về người nộp thuế TNCN” để tra cứu.

– Điền các thông tin vào các ô tương ứng.

– Nhập mã xác nhận rồi nhấn “Tra cứu”.

– Kéo màn hình xuống phía dưới để nhận kết quả tra cứu.

– Trường hợp bạn chưa có Mã số thuế TNCN, bảng kết quả sẽ hiển thị là Không tìm thấy kết quả của bạn.

– Trường hợp như bạn đã có mã số thuế TNCN, bạn sẽ nhận được kết quả là vẫn “đang hoạt động” hoặc đã “tạm ngừng hoạt động”.