quy định phân chia lợi nhuận

quy định phân chia lợi nhuận

Hướng dẫn chi tiết quy định phân chia lợi nhuận
14 Th 02

Hướng dẫn chi tiết quy định phân chia lợi nhuận

1. Quy định về phân chia lợi nhuận: Bù lỗ của các năm trước khi số lỗ đó đã hết hạn được trừ vào lợi nhuận trước thuế. (nếu còn đủ điều kiện bù) Chia lãi cho các thành viên góp vốn liên kết theo quy định của hợp...

Xem chi tiết