phạt vi phạm trong lĩnh vực Bảo hiểm

phạt vi phạm trong lĩnh vực Bảo hiểm

Mức phạt vi phạm trong lĩnh vực Bảo hiểm mới nhất
11 Th 03

Mức phạt vi phạm trong lĩnh vực Bảo hiểm mới nhất

I. Phạt vi phạm hành chính  Các hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo hiểm (bảo hiểm xã hội – BHXH, bảo hiểm thất nghiệp – BHTN) được quy định tại Nghị định 95/2013/NĐ-CP (gọi tắt là Nghị định 95) và Nghị định 88/2015/NĐ-CP (gọi tắt...

Xem chi tiết