phạt vi phạm báo cáo tài chính

phạt vi phạm báo cáo tài chính

Mức xử phạt vi phạm báo cáo tài chính
26 Th 01

Mức xử phạt vi phạm báo cáo tài chính

1. Mức phạt hành vi vi phạm về tài khoản kế toán *Phạt từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng nếu – Không thực hiện đúng hệ thống tài khoản kế toán đã được Bộ Tài chính và ban hành – Thực hiện sửa đổi nội dung, mở thêm các...

Xem chi tiết