Phân Luồng Hải Quan

Phân Luồng Hải Quan

Phân Luồng Hải Quan Là Gì? Ý nghĩa luồng đỏ, luồng vàng, luồng xanh
25 Th 03

Phân Luồng Hải Quan Là Gì? Ý nghĩa luồng đỏ, luồng vàng, luồng xanh

Doanh nghiệp xuất nhập khẩu khi làm thủ tục hải quan sẽ cần truyền tờ khai hải quan lên phần mềm khai hải quan phổ biến nhất hiện nay là phần mềm Vnaccs/ecus. Sau khi truyền dữ liệu, hải quan sẽ trả lại kết quả phân luồng. Việc phân...

Xem chi tiết