Những lưu ý quan trọng về hóa đơn GTGT

Những lưu ý quan trọng về hóa đơn GTGT

Những lưu ý quan trọng về hóa đơn GTGT
15 Th 02

Những lưu ý quan trọng về hóa đơn GTGT

I. LƯU Ý VỀ HÓA ĐƠN GTGT ĐẦU VÀO Hóa đơn GTGT đầu vào phải đảm bảo tính hợp lệ của hóa đơn: kiểm tra đúng tên, địa chỉ, MST của doanh nghiệp chưa?, hóa đơn không được tẩy xóa, có đầy đủ dấu, chữ ký của đơn vị bán....

Xem chi tiết