những điều cần biết về thủ tục hủy công ty

những điều cần biết về thủ tục hủy công ty

Tất cả những điều cần biết về thủ tục hủy công ty
04 Th 01

Tất cả những điều cần biết về thủ tục hủy công ty

Để làm thủ tục hủy công ty bạn cần phải đăng ký báo cáo giải thể ít nhất là trước 30 ngày sau khi nộp hồ sơ lên sở kế hoạch đầu tư. Trong khi chờ làm thủ tục và đóng mã số thuế, công văn gửi hồ sơ lên...

Xem chi tiết