Mẫu số 04/SS-HĐĐT thông báo hóa đơn điện tử

Mẫu số 04/SS-HĐĐT thông báo hóa đơn điện tử

Mẫu số 04/SS-HĐĐT thông báo hóa đơn điện tử có sai sót theo quy định mới nhất
30 Th 12

Mẫu số 04/SS-HĐĐT thông báo hóa đơn điện tử có sai sót theo quy định mới nhất

(Mẫu số 04/SS-HĐĐT) được ban hành kèm theo Nghị định số 123/2020/NĐ-CP quy định về hóa đơn chứng từ được Chính phủ ban hành ngày 19/10/2020, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2022 Mẫu thông báo hóa đơn điện tử có sai sót theo Nghị định 123/2020/NĐ-CP Mẫu...

Xem chi tiết